Mali grad

Izvedba pločnika na R1 - 225/1083 in brvi Stolnišnica čez Stranjski potok

Datum začetka: 13.9.2010
Datum konca: 24.9.2010


Nazaj