Mali grad

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe na področju urejanja in vzdrževanja pokopališč in oddajanja prostorov za grobove v najem ter pogrebnih storitev v Občini Kamnik

Datum začetka: 27.2.2015
Datum konca: 30.3.2015


Nazaj