Mali grad

Javni razpis za izbiro izvajalca za izvedbo prevozov šoloobveznih otrok v občini Kamnik

Datum začetka: 14.5.2010
Datum konca: 23.6.2010


Nazaj