Mali grad

Gradnja sklenjene kolesarske povezave v Kamniku – Odsek železniška postaja na Kranjski – Kovinarska – Kajuhova

Datum začetka: 13.3.2019
Datum konca: 27.3.2019


Nazaj