Mali grad

Razpisna dokumentacija za podelitev koncesije za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali

Datum začetka: 17.5.2013
Datum konca: 7.6.2013


Nazaj