Mali grad

Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi operacije "Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki, kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah, povezovalni fekalni kolektor od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju in vodovod Vrhpolje – Šmartno in objekti na vodovodnem omrežju v Tuhinjski dolini"

Datum začetka: 1.3.2013
Datum konca: 15.5.2013


Nazaj