Mali grad

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki, kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah, povezovalni fekalni kolektor od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju in vodovod Vrhpolje – Šmartno in objekti na vodovodnem omrežju v Tuhinjski dolini

Datum začetka: 1.3.2013
Datum konca: 22.5.2013


Nazaj