Mali grad

Hodnik za pešce ob R2-414/1349 Kamnik-Ločica v naselju Laze v Tuhinju – II. faza (od P1 do P12+10m)

Datum začetka: 25.7.2017
Datum konca: 11.8.2017


Nazaj