Mali grad

Javno naročilo: »Izvedba strokovnega nadzora po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta »Rekonstrukcija in gradnja prizidka s telovadnico pri OŠ Toma Brejca v Kamniku«

Datum začetka: 29.8.2012
Datum konca: 25.9.2012


Nazaj