Mali grad

Izgradnja hodnika za pešce skozi naselje Vrhpolje

Datum začetka: 12.7.2017
Datum konca: 25.7.2017


Nazaj