Mali grad

Sanacija JP št. 660093 Volčji Potok-Nova vas ter sanacija fekalne in meteorne kanalizacije

Datum začetka: 19.6.2017
Datum konca: 4.7.2017


Nazaj