Mali grad

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje lokalne gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, lokalne gospodarske javne službe prevoza komunalnih odpadkov, lokalne gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov in lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Kamnik

Datum začetka: 20.7.2012
Datum konca: 20.8.2012


Nazaj