Mali grad

Razpis za subvencioniranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Kamnik

Datum začetka: 1.6.2017
Datum konca: 30.9.2017


Nazaj