Mali grad

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Kamnik

Datum začetka: 6.7.2012
Datum konca: 24.7.2012


Nazaj