Mali grad

Javno naročilo: »Rekonstrukcija in gradnja prizidka s telovadnico pri Osnovni šoli Toma Brejca v Kamniku – I. faza«

Datum začetka: 11.5.2012
Datum konca: 21.6.2012


Nazaj