Mali grad

Dodeljevanje finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju občine Kamnik v letu 2012

Datum začetka: 13.4.2012
Datum konca: 25.9.2012


Nazaj