Mali grad

Javno naročilo za posodobitev obstoječe evidence zazidanih stavbnih zemljišč v občini Kamnik in njeno posredovanje na DURS za odmerno leto NUSZ 2012

Datum začetka: 27.10.2011
Datum konca: 5.12.2011


Nazaj