Mali grad

14. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

14. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik mandata 2010 - 2014 Občina Kamnik, 25.04.2012, ob 12:00 Sejna dvorana Občine Kamnik

OBČINA KAMNIK
OBČINSKI SVET

Številka: 0322-0003/2012
Datum:   11. 4. 2012

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08 in 45/10) in 30. člena Poslovnika Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 79/11) sklicujem 14. sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo

v sredo, dne 25. aprila 2012 ob 12. uri v sejni dvorani Občine Kamnik, II. nadstropje.

Predlagam

D N E V N I  R E D:

 1. Volitve in imenovanja
 2. Vprašanja in pobude
 3. Seznanitev občinskega sveta z novimi dejstvi v zvezi s sklenitvijo poravnave v postopku denacionalizacije
 4. Letna poročila javnih zavodov v občini Kamnik ter družbe Velika planina d.o.o. za leto 2011
 5. Poročilo o izvedenih aktivnostih v zvezi z gradnjo šol v Kamniku
 6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju ureditvenega načrta K-9 šole – druga obravnava
 7. Predlog Odloka o tržnem redu tržnice v Kamniku – druga obravnava
 8. Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kamnik – druga obravnava
 9. Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Kamnik – skrajšani postopek
 10. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2011 – hitri postopek
 11. Stališče Občinskega sveta Občine Kamnik do izgradnje bioplinarne ob Korenovi cesti
 12. Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik – prva obravnava

Gradivo je priloženo ter objavljeno na spletnem naslovu (http://www.kamnik.si/ OBČINSKI SVET-Vabilo in vsebina naslednje seje občinskega sveta), razen za 3. in 5. točko dnevnega reda, ki bo posredovano naknadno.

Marjan Šarec
ŽUPAN

VABLJENI:

Vabilo

Priloge k točkam dnevnega reda

 1. Volitve in imenovanja
 2. Vprašanja in pobude
 3. Seznanitev občinskega sveta z novimi dejstvi v zvezi s sklenitvijo poravnave v postopku denacionalizacije
 4. Letna poročila javnih zavodov v občini Kamnik ter družbe Velika planina d.o.o. za leto 2011
 5. Poročilo o izvedenih aktivnostih v zvezi z gradnjo šol v Kamniku
 6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju ureditvenega načrta K-9 šole – druga obravnava
 7. Predlog Odloka o tržnem redu tržnice v Kamniku – druga obravnava
 8. Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kamnik – druga obravnava
 9. Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Kamnik – skrajšani postopek
 10. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2011 – hitri postopek
 11. Stališče Občinskega sveta Občine Kamnik do izgradnje bioplinarne ob Korenovi cesti
 12. Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik – prva obravnava
               12.a - Gradivo OPN (ZIP, 460 MB)
               12.b - Odlok OPN (ZIP, 2 MB)

               12.c - Legenda

Sestanki delovnih teles

Zapisnik 14. redne seje

Glasovanja 14. redne seje

<< Nazaj | Arhiv