Mali grad

5. seja Občinskega sveta Občine Kamnik

5. seja Občinskega sveta Občine Kamnik mandata 2010 - 2014 Občina Kamnik, 20.04.2011, ob 12:00 Sejna dvorana Občine Kamnik

OBČINA KAMNIK
OBČINSKI SVET

Številka:  0322-0004/2011
Datum:    6.4.2011

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/2008 in 45/2010) in 30. člena Poslovnika Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/2008 in 45/2010) sklicujem 5. sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo

v sredo, dne 20.  aprila  2011 ob  12. uri

v sejni dvorani Občine Kamnik, II. nadstropje.

Predlagam

- Ugotovitev sklepčnosti

- Potrditev zapisnika 4. seje občinskega sveta z dne 23. marca 2011

in naslednji  D N E V N I  R E D:

 1. Vprašanja in pobude
 2. Lokalni energetski koncept občine Kamnik – druga obravnava
 3. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik – skrajšani postopek

 4. Predlog sklepa o višini cene pomoči na domu

 5. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna občine Kamnik za leto 2010 – hitri postopek

 6. Poročilo o volilni kampanji v občini Kamnik za lokalne volitve 2010, predlog sklepa o delnem povračilu stroškov volilne kampanje organizatorjem oziroma kandidatom za volitve župana in list kandidatov za volitve članov občinskega sveta občine Kamnik

 7. Predlog programa izvajanja oskrbe s pitno vodo v občini Kamnik za leto 2011

 8. Predlog programa odvajanja odpadnih in padavinskih voda v občini Kamnik za leto 2011

 9. Sklep o izvajanju projekta »ekoembalaža« v okviru programa omrežja občin »povezanost v Alpah« dynlap - climate

 10. Sklep o izvajanju projekta »povabilo v gozd« v okviru programa omrežja občin »povezanost v Alpah« dynlap - climate

Gradivo je priloženo ter objavljeno na spletnem naslovu http:/www.kamnik.si (OBČINSKI SVET-Vabilo in vsebina naslednje seje občinskega sveta).

Marjan Šarec
ŽUPAN

 

VABLJENI:

Vabilo

 

Priloge k točkam dnevnega reda

 1. Vprašanja in pobude
 2. Lokalni energetski koncept občine Kamnik – druga obravnava
 3. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik – skrajšani postopek

 4. Predlog sklepa o višini cene pomoči na domu

 5. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna občine Kamnik za leto 2010 – hitri postopek

 6. Poročilo o volilni kampanji v občini Kamnik za lokalne volitve 2010, predlog sklepa o delnem povračilu stroškov volilne kampanje organizatorjem oziroma kandidatom za volitve župana in list kandidatov za volitve članov občinskega sveta občine Kamnik

 7. Predlog programa izvajanja oskrbe s pitno vodo v občini Kamnik za leto 2011

 8. Predlog programa odvajanja odpadnih in padavinskih voda v občini Kamnik za leto 2011

 9. Sklep o izvajanju projekta »ekoembalaža« v okviru programa omrežja občin »povezanost v Alpah« dynlap - climate

 10. Sklep o izvajanju projekta »povabilo v gozd« v okviru programa omrežja občin »povezanost v Alpah« dynlap - climate

Sestanki delovnih teles

Zapisnik 5. redne seje

Glasovanja

Dobesedni zapis 5. seje

<< Nazaj | Arhiv