Mali grad

1. izredna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

1. izredna seja Občinskega sveta Občine Kamnik mandata 2018 - 2022 Občina Kamnik, 19.02.2020, ob 16:00 Sejna dvorana Občine Kamnik

OBČINA KAMNIK
OBČINSKI SVET

Številka:  0322-0003/2020
Datum:    14. 2. 2020

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) in 23. ter 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15, 20/17 in 61/19) sklicujem 1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo

v sredo, 19. februarja 2020, ob 16. uri

v sejni dvorani Občine Kamnik, II. nadstropje.

Predlagam

- Ugotovitev sklepčnosti

in naslednji  D N E V N I  R E D:

  1. Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2020 – druga obravnava
  2. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta in Investicijskega programa »Zbirni center za ravnanje z odpadki«
  3. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2020 – skrajšani postopek
  4. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2020, dopolnitev št. 1

Gradivo je priloženo in objavljeno na spletnem naslovu http://www.kamnik.si (OBČINSKI SVET – Vabilo in vsebina naslednje seje občinskega sveta).

Matej Slapar
ŽUPAN

VABLJENI:

Vabilo
Gradivo

PRILOGE K TOČKAM DNEVNEGA REDA

  1. Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2020 – druga obravnava
  2. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta in Investicijskega programa »Zbirni center za ravnanje z odpadki«
  3. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2020 – skrajšani postopek
  4. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2020, dopolnitev št. 1

<< Nazaj | Arhiv