Mali grad

3. dopisna in 10. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

3. dopisna in 10. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik mandata 2018 - 2022 Občina Kamnik, 30.01.2020, ob 12:00 Po elektronski pošti

3. dopisna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

OBČINA KAMNIK
OBČINSKI SVET

Številka:  0322-0001/2020
Datum:    28. 1. 2020

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) in 23. ter 26. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15, 20/17 in 61/19) sklicujem 3. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo potekala

do 30. januarja 2020, do 12. ure

z naslednjim

D N E V N I M   R E D O M:

 1. Volitve in imenovanja
 2. Predlog Sprememb Letnega programa športa v občini Kamnik za leto 2020

Svetnica/svetnik glasuje tako, da se izreče ZA ali PROTI predlogu sklepa pri posamezni tč. dnevnega reda. Glasovanje o predlaganih sklepih je mogoče najkasneje do konca trajanja dopisne seje (30. januar 2020, do 12. ure), in sicer po elektronski pošti na naslov: kristina.zabavnik@kamnik.si.

Svetnica/svetnik lahko morebitna vprašanja glede predlogov sklepov posreduje najkasneje do 29. januarja 2020, do 14. ure, na naslov: kristina.zabavnik@kamnik.si.

Gradivo je priloženo in objavljeno na spletnem naslovu http://www.kamnik.si (OBČINSKI SVET – Vabilo in vsebina naslednje seje občinskega sveta).

Matej Slapar
ŽUPAN

PREJMEJO:

Vabilo
Gradivo

PRILOGE K TOČKAM DNEVNEGA REDA

 1. Volitve in imenovanja
 2. Predlog Sprememb Letnega programa športa v občini Kamnik za leto 2020

Zapisnik 3. dopisne seje

10. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

10. seja Občinskega sveta Občine Kamnik mandata 2018 - 2022 Občina Kamnik, 12.2.2020, ob 16:00 Sejna dvorana Občine Kamnik

OBČINA KAMNIK
OBČINSKI SVET

Številka: 0322-0002/2020
Datum:   28. 1. 2020

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15, 20/17 in 61/19) sklicujem 10. sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo

v sredo, 12. februarja 2020, ob 16. uri

v sejni dvorani Občine Kamnik, II. nadstropje.

Predlagam

in naslednji  D N E V N I  R E D

 1. Volitve in imenovanja
 2. Vprašanja in pobude
 3. Predlog Sklepa o opustitvi javnega dobra
 4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in prometni ureditvi javnih površin na območju Občine Kamnik – skrajšani postopek
 5. Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2020 – prva obravnava

Gradivo je priloženo in objavljeno na spletnem naslovu http://www.kamnik.si (OBČINSKI SVET – Vabilo in vsebina naslednje seje občinskega sveta), razen k 2. tč. dnevnega reda, pri kateri bodo vprašanja in pobude predstavljene na seji.

Matej Slapar
ŽUPAN

VABLJENI:

Vabilo
Gradivo št. 10

PRILOGE K TOČKAM DNEVNEGA REDA

 1. Volitve in imenovanja
 2. Vprašanja in pobude, Ustna vprašanja
 3. Predlog Sklepa o opustitvi javnega dobra
 4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in prometni ureditvi javnih površin na območju Občine Kamnik – skrajšani postopek
 5. Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2020 – prva obravnava

Razširitev 1
Razširitev 2
Razširitev 3
Razširitev 4
Zapisnik 9. seje

Glasovanja 9. seje
Seje delovnih teles

<< Nazaj | Arhiv