Mali grad

8. seja Občinskega sveta Občine Kamnik

8. seja Občinskega sveta Občine Kamnik mandata 2018 - 2022 Občina Kamnik, 20.11.2019, ob 16:00 Sejna dvorana Občine Kamnik

Številka: 0322-0008/2019
Datum:   5. 11. 2019

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15, 20/17 in 61/19) sklicujem 8. sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo

v sredo, 20. novembra 2019, ob 16. uri

v sejni dvorani Občine Kamnik, II. nadstropje.

Predlagam

in naslednji  D N E V N I  R E D

 1. Vprašanja in pobude
 2. Seznanitev z Akcijskim načrtom za trajnostni razvoj občine Kamnik v okviru Zelene sheme slovenskega turizma in Zelenim DNK občine Kamnik
 3. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu OŠ-01 Oševek – druga obravnava
 4. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu VK-10 – druga obravnava
 5. Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Kamnik – prva obravnava
 6. Predlog sklepa o soglasju k Spremembam in dopolnitvam Statuta Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik
 7. Predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2020 – prva obravnava

Gradivo je priloženo in objavljeno na spletnem naslovu http://www.kamnik.si (OBČINSKI SVET – Vabilo in vsebina naslednje seje občinskega sveta).

Matej Slapar
ŽUPAN

VABLJENI:

Vabilo
Gradivo št. 8
Gradivo št. 8/I

PRILOGE K TOČKAM DNEVNEGA REDA

 1. Vprašanja in pobude, Ustna vprašanja
 2. Seznanitev z Akcijskim načrtom za trajnostni razvoj občine Kamnik v okviru Zelene sheme slovenskega turizma in Zelenim DNK občine Kamnik
 3. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu OŠ-01 Oševek – druga obravnava
 4. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu VK-10 – druga obravnava
 5. Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Kamnik – prva obravnava
 6. Predlog sklepa o soglasju k Spremembam in dopolnitvam Statuta Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik
 7. Predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2020 – prva obravnava

Razširitev št. 1
Razširitev št. 2
Zapisnik 8. seje
Glasovanja 8. seje
Seje delovnih teles

<< Nazaj | Arhiv