Mali grad

7. seja Občinskega sveta Občine Kamnik

7. seja Občinskega sveta Občine Kamnik mandata 2018 - 2022 Občina Kamnik, 25.09.2019, ob 16:00 Sejna dvorana Občine Kamnik

OBČINA KAMNIK
OBČINSKI SVET

Številka: 0322-0007/2019
Datum:   10. 9. 2019

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15 in 20/17) sklicujem 7. sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo

v sredo, 25. septembra 2019, ob 16. uri

v sejni dvorani Občine Kamnik, II. nadstropje.

Predlagam

in naslednji  D N E V N I  R E D:

 1. Vprašanja in pobude
 2. Seznanitev s problematiko poslovalnic Pošte Slovenije na območju občine Kamnik
 3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B 11 Titan – Svit št. 2 – druga obravnava
 4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem (lokacijskem) načrtu B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del, št. 2 – prva obravnava
 5. Seznanitev z letnim poročilom družbe Velika planina d.o.o. za leto 2018
 6. Predlog Sklepa o opustitvi javnega dobra
 7. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2019 – skrajšani postopek
 8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok Vrtec Antona Medveda Kamnik – skrajšani postopek
 9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik« – skrajšani postopek
 10. Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Kamnik – skrajšani postopek
 11. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik – skrajšani postopek

Gradivo je priloženo in objavljeno na spletnem naslovu http://www.kamnik.si (OBČINSKI SVET – Vabilo in vsebina naslednje seje občinskega sveta), razen za 2. tč., ki bo posredovano naknadno.

Matej Slapar
ŽUPAN

VABLJENI:

Vabilo
Gradivo št.7
Gradivo št.7/1

PRILOGE K TOČKAM DNEVNEGA REDA

 1. Vprašanja in pobude, Ustna vprašanja
 2. Seznanitev s problematiko poslovalnic Pošte Slovenije na območju občine Kamnik
 3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B 11 Titan – Svit št. 2 – druga obravnava
 4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem (lokacijskem) načrtu B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del, št. 2 – prva obravnava
 5. Seznanitev z letnim poročilom družbe Velika planina d.o.o. za leto 2018
 6. Predlog Sklepa o opustitvi javnega dobra
 7. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2019 – skrajšani postopek
 8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok Vrtec Antona Medveda Kamnik – skrajšani postopek
 9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik« – skrajšani postopek
 10. Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Kamnik – skrajšani postopek
 11. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik – skrajšani postopek

Razširitev - volitve in imenovanja

Zapisnik 7. seje
Glasovanja 7. seje
Seje delovnih teles

<< Nazaj | Arhiv