Mali grad

2. dopisna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

2. dopisna seja Občinskega sveta Občine Kamnik mandata 2018 - 2022 Občina Kamnik, 31.07.2019, ob 23:00 Po elektronski pošti

OBČINA KAMNIK
OBČINSKI SVET

Številka:  0322-0006/2019
Datum:    29. 7. 2019

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) in 23. ter 26. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15 in 20/17) sklicujem 2. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo potekala

do 31. julija 2019, do 23. ure

z naslednjim

D N E V N I M   R E D O M

  1. Seznanitev s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine Kamnik v prvem polletju leta 2019

Svetnik glasuje tako, da se izreče ZA ali PROTI predlogu sklepa pri tč. dnevnega reda. Glasovanje o predlaganem sklepu je mogoče najkasneje do konca trajanja dopisne seje (31. julij 2019, do 23. ure), in sicer po elektronski pošti na naslov: kristina.zabavnik@kamnik.si.

Svetnik lahko morebitna vprašanja glede predloga sklepa posreduje najkasneje do 30. julija 2019, do 14. ure, na naslov: kristina.zabavnik@kamnik.si.

Gradivo je priloženo in objavljeno na spletnem naslovu http://www.kamnik.si (OBČINSKI SVET – Vabilo in vsebina naslednje seje občinskega sveta).

Matej Slapar
ŽUPAN

PREJMEJO:

Vabilo
Gradivo

PRILOGE K TOČKAM DNEVNEGA REDA

Uradni zaznamek 2. dopisne seje

<< Nazaj | Arhiv