Mali grad

5. seja Občinskega sveta Občine Kamnik

5. seja Občinskega sveta Občine Kamnik mandata 2018 - 2022 Občina Kamnik, 22.05.2019, ob 16:00 Sejna dvorana Občine Kamnik

OBČINA KAMNIK
OBČINSKI SVET

Številka: 0322-0004/2019
Datum:   7. 5. 2019

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15 in 20/17) sklicujem 5. sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo

v sredo, 22. maja 2019, ob 16. uri

v sejni dvorani Občine Kamnik, II. nadstropje.

Predlagam

in naslednji  D N E V N I  R E D

Gradivo je priloženo in objavljeno na spletnem naslovu http://www.kamnik.si (OBČINSKI SVET – Vabilo in vsebina naslednje seje občinskega sveta).

Matej Slapar
ŽUPAN

VABLJENI

Vabilo
Gradivo št. 5
Gradivo št. 5/I

PRILOGE K TOČKAM DNEVNEGA REDA

Zapisnik 5. seje
Sestanki delovnih teles
Glasovanja 5. seje

<< Nazaj | Arhiv