Mali grad

1. dopisna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

1. dopisna seja Občinskega sveta Občine Kamnik mandata 2018 - 2022 Občina Kamnik, 25.01.2019, ob 12:00 Po elektronski pošti

OBČINA KAMNIK
OBČINSKI SVET

Številka:  0322-0001/2019
Datum:    24. 1. 2019

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) in 23. ter 26. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15 in 20/17) sklicujem 1. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo potekala

do 25. januarja 2019, do 12. ure

z naslednjim

D N E V N I M   R E D O M

  1. Predlog Sklepa o podelitvi naziva častni občan Občine Kamnik v letu 2019

Svetnik glasuje tako, da se izreče ZA ali PROTI predlogu sklepa pri tč. dnevnega reda. Glasovanje o predlaganem sklepu je mogoče najkasneje do konca trajanja dopisne seje (25. januar 2019, do 12. ure), in sicer po elektronski pošti na naslov: kristina.zabavnik@kamnik.si.

Svetnik lahko morebitna vprašanja glede predloga sklepa posreduje najkasneje do 25. januarja 2019, do 8. ure, na naslov: kristina.zabavnik@kamnik.si.

Gradivo je priloženo in objavljeno na spletnem naslovu http://www.kamnik.si (OBČINSKI SVET – Vabilo in vsebina naslednje seje občinskega sveta).

Matej Slapar
ŽUPAN

PREJMEJO:

Vabilo
Gradivo

PRILOGE K TOČKAM DNEVNEGA REDA

  1. Predlog Sklepa o podelitvi naziva častni občan Občine Kamnik v letu 2019

Zapisnik 1. dopisne seje

<< Nazaj | Arhiv