Mali grad

2. seja Občinskega sveta Občine Kamnik

2. seja Občinskega sveta Občine Kamnik mandata 2018 - 2022 Občina Kamnik, 09.01.2019, ob 16:00 Sejna dvorana Občine Kamnik

OBČINA KAMNIK
OBČINSKI SVET

Številka: 0322-0009/2018
Datum:   24. 12. 2018

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15 in 20/17) sklicujem 2. sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo

v sredo, 9. januarja 2019, ob 16. uri v sejni dvorani Občine Kamnik, II. nadstropje.

Predlagam

in naslednji  D N E V N I  R E D

Gradivo je priloženo in objavljeno na spletnem naslovu http://www.kamnik.si (OBČINSKI SVET – Vabilo in vsebina naslednje seje občinskega sveta).

Matej Slapar
ŽUPAN

VABLJENI

Vabilo
Gradivo

PRILOGE K TOČKAM DNEVNEGA REDA

Razširitev 1- Volitve in imenovanja

Razširitev 2 - Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Antona Medveda Kamnik

Zapisnik 2. seje
Glasovanja 2. seje

<< Nazaj | Arhiv