Mali grad

24. seja Občinskega sveta

24. seja Občinskega sveta mandata 2006 - 2010 Občina Kamnik, 10.06.2009, ob 14:50 sejna dvorana Občine Kamnik, II. nadstropje

Dnevni red


PREDLAGAM

in naslednji D N E V N I R E D:

1. Pobude in vprašanja
2. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2008 –skrajšani postopek
3. Predlog Odloka o podrobnem prostorskem načrtu za območje B 15 Spodnji Alprem - 2. obravnava
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Kamnik – skrajšani postopek
5. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v občini Kamnik
6. Seznanitev z informacijo o socialno-ekonomskem stanju na območju občine Kamnik

Gradivo je objavljeno v gradivu št. 24 ter na spletnem naslovu http:/www.kamnik.si (hitro iskanje-Vabilo za aktualno sejo), k 6. tč. dnevnega reda pa ga bo občinska uprava pripravila do 29. maja 2009.

Anton Tone SMOLNIKAR
ŽUPAN

VABLJENI:


Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.
Word (DOC)

Priloge k točkam dnevnega reda

1. Pobude in vprašanja

2. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2008 – skrajšan postopek
Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.
Arhiv (ZIP)

3. Predlog Odloka o podrobnem prostorskem načrtu za območje B 15 Spodnji Alprem - 2. obravnava
Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.
Arhiv (ZIP)

4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Kamnik – skrajšani postopek
Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.
Word (DOC)

5. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v občini Kamnik
Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.
Word (DOC)

6. Seznanitev z informacijo o socialno-ekonomskem stanju na območju občine Kamnik
Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.
Word (DOC)

SESTANKI DELOVNIH TELES
DELOVNO TELO DAN DATUM URA SOBA
Odbor za pror. in gosp. z obč. prem. četrtek 04.06. 19. 17
Odbor za varovanje okolja četrtek 04.06. 17.15 17
Odbor za kmet. in gozd. torek  
02.06. 15. 64
Odbor za prostor in kom. ureditev četrtek 04.06. 16. 60
Odbor za podj. in turizem. torek 02.06. 16. 64
Statutarno-pravna komisija ponedeljek 08.06. 17. 17
Odbor za družbene dejavnosti sreda 03.06. 14. 51
Komisija za mand. vprašanja,volitve in imenovanja /

Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.
Word (DOC)

Zapisnik 24. seje
Glasovanja
Dobesedni zapisnik 24. seje občinskega sveta
Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.
Word (DOC)

<< Nazaj | Arhiv