Mali grad

14. seja Občinskega sveta

14. seja Občinskega sveta mandata 2006 - 2010 Občina Kamnik, 21.05.2008, ob 12:00 sejna dvorana Občine Kamnik, II. nadstropje

Dnevni red

PREDLAGAM

in naslednji D N E V N I R E D:

  1. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna občine Kamnik za leto 2007 – hitri postopek
  2. Premoženjska bilanca občine Kamnik na dan 31.12.2007
  3. Predlog Statuta Občine Kamnik – 1. obravnava
  4. Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik – 1. obravnava
  5. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje B 20 Stol južni del – 1. obravnava
  6. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju pomoči študentom in dijakom
  7. Predlog sklepa o mnenju k izbiri koncesionarja za opravljanje gospodarske javne službe na področju urejanja in vzdrževanja pokopališč in oddajanja prostorov za grobove v najem ter pogrebnih storitev
  8. Pobude in vprašanja

Gradivo je objavljeno v gradivu št. 14 in 14/I ter na spletnem naslovu http:/www.kamnik.si (hitro iskanje-Vabilo za aktualno sejo).

Anton Tone SMOLNIKAR
ŽUPAN

VABLJENI:


Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.
Word (DOC)

Priloge k točkam dnevnega reda

1. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna občine Kamnik za leto 2007 – hitri postopek
1.1 dopis OS - Acrobat (PDF)
1.2 kazalo - Acrobat (PDF)
1.3 odlok - Acrobat (PDF)
1.4 splošni del - Acrobat (PDF)
1.5 posebni del - Acrobat (PDF)
1.6 obrazložitve - Acrobat (PDF)
1.7 priloga 1 - Acrobat (PDF)
1.8 priloga 2 - Acrobat (PDF)

2. Premoženjska bilanca občine Kamnik na dan 31.12.2007

2.1. dopis OS
Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.
Acrobat (PDF)

2.2. PB 2007
Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.
Acrobat (PDF)

2.3. Obrazložitev
Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.
Acrobat (PDF)

3. Predlog Statuta Občine Kamnik – 1. obravnava
Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.
Word (DOC)

4. Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik – 1. obravnava
Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.
Word (DOC)

5. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje B 20 Stol južni del – 1. obravnava
Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.
Word (DOC) Arhiv (ZIP)

6. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju pomoči študentom in dijakom
Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.
Word (DOC)

7. Predlog sklepa o mnenju k izbiri koncesionarja za opravljanje gospodarske javne službe na področju urejanja in vzdrževanja pokopališč in oddajanja prostorov za grobove v najem ter pogrebnih storitev
Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.
Word (DOC)

8. Pobude in vprašanja
Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.
Word (DOC)

Zapisnik 14. seje

SESTANKI DELOVNIH TELES
DELOVNO TELO DAN DATUM URA SOBA
Odbor za pror. in gosp. z obč. prem. četrtek 15.05. 19. 17
Odbor za varovanje okolja četrek 15.05. 17. 17
Odbor za kmet. in gozd. sreda  
14.05. 16. 64
Odbor za prostor in kom. ureditev sreda 14.05. 17. 17
Odbor za podj. in turizem. torek 13.05. 17 64
Statutarno-pravna komisija ponedeljek 19.05 17. 17
Odbor za družbene dejavnosti torek 13.05 17. 52
Komisija za mand. vprašanja,volitve in imenovanja ponedeljek 19.05 16.30 17

Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.
Word (DOC)

15. seja Občinskega sveta mandata 2006 - 2010
Občina Kamnik, 11. junij 2008, ob 12:00
sejna dvorana, II. nadstropje

<< Nazaj | Arhiv