Mali grad

7. dopisna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

7. dopisna seja Občinskega sveta Občine Kamnik mandata 2014 - 2018 Občina Kamnik, 30.08.2018, ob 12:00 Po elektronski pošti

OBČINA KAMNIK
OBČINSKI SVET

Številka: 0322-0006/2018Ž
Datum: 28. 8. 2018

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) in 23. ter 26. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15 in 20/17) sklicujem 7. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo potekala do 30. avgusta 2018, do 12. ure.

z naslednjim

D N E V N I M   R E D O M:

  1. Volitve in imenovanja
  2. Predlog Sklepa o vrsti oddelkov, številu otrok v oddelkih in poslovnem času vrtcev v občini Kamnik v šolskem letu 2018/2019
  3. Predlog sklepa o soglasju k Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Antona Medveda Kamnik

Svetnik glasuje tako, da se izreče ZA ali PROTI predlogu posameznega sklepa pri posamezni tč. dnevnega reda. Glasovanje o predlaganih sklepih je mogoče najkasneje do konca trajanja dopisne seje (30. avgust 2018, do 12. ure), in sicer po elektronski pošti na naslov: kristina.zabavnik@kamnik.si.

Svetnik lahko morebitna vprašanja glede predlogov sklepov posreduje najkasneje do 29. avgusta 2018, do 10. ure, na naslov: kristina.zabavnik@kamnik.si.

Gradivo je priloženo in objavljeno na spletnem naslovu http://www.kamnik.si (OBČINSKI SVET – Vabilo in vsebina naslednje seje občinskega sveta).

Igor Žavbi
PODŽUPAN V ZAČASNEM OPRAVLJANJU FUNKCIJE ŽUPANA

PREJMEJO:

Vabilo
Gradivo

PRILOGE K TOČKAM DNEVNEGA REDA

  1. Volitve in imenovanja
  2. Predlog Sklepa o vrsti oddelkov, številu otrok v oddelkih in poslovnem času vrtcev v občini Kamnik v šolskem letu 2018/2019
  3. Predlog sklepa o soglasju k Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Antona Medveda Kamnik

Zapisnik 7. dopisne seje

<< Nazaj | Arhiv