Mali grad

6. dopisna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

6. dopisna seja Občinskega sveta Občine Kamnik mandata 2014 - 2018 Občina Kamnik, 15.06.2018, ob 15:38 Po elektronski pošti

OBČINA KAMNIK
OBČINSKI SVET

Številka:  0322-0005/2018
Datum:    15. 6. 2018

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) in 23. ter 26. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15 in 20/17) sklicujem 6. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo potekala

do ponedeljka, 18. junija 2018, do 11. ure

z naslednjim

D N E V N I M   R E D O M

  1. Predlog sklepa o udeležbi Občine Kamnik na javni dražbi

Svetnik glasuje tako, da se izreče ZA ali PROTI predlogu sklepa v okviru tč. Predlog sklepa o udeležbi Občine Kamnik na javni dražbi. Glasovanje o predlaganem sklepu je mogoče najkasneje do konca trajanja dopisne seje (ponedeljek, 18. junij 2018, do 11. ure), in sicer po elektronski pošti na naslov: sanja.kukovic@kamnik.si.  

Svetnik lahko morebitna vprašanja glede predloga sklepa posreduje najkasneje do ponedeljka, 18. junija 2018, do 9. ure, na naslov: sanja.kukovic@kamnik.si.

Gradivo je priloženo in objavljeno na spletnem naslovu http://www.kamnik.si (OBČINSKI SVET).

Marjan Šarec
ŽUPAN

PREJMEJO:

Vabilo
Gradivo

PRILOGE K TOČKAM DNEVNEGA REDA

  1. Predlog sklepa o udeležbi Občine Kamnik na javni dražbi

Zapisnik 6. dopisne seje Občinskega sveta Občine Kamnik

<< Nazaj | Arhiv