Mali grad

5. dopisna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

5. dopisna seja Občinskega sveta Občine Kamnik mandata 2014 - 2018 Občina Kamnik, 21.05.2018, ob 14:05 Po elektronski pošti

OBČINA KAMNIK
OBČINSKI SVET

Številka:  0322-0004/2018
Datum:    21. 5. 2018

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) in 23. ter 26. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15 in 20/17) sklicujem 5. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo potekala

do srede, 23. maja 2018, do 15. ure

z naslednjim

D N E V N I M   R E D O M:

  1. Volitve in imenovanja

Svetnik glasuje tako, da se izreče ZA ali PROTI predlogu sklepa v okviru tč. Volitve in imenovanja. Glasovanje o predlaganem sklepu je mogoče najkasneje do konca trajanja dopisne seje (sreda, 23. maj 2018, do 15. ure), in sicer po elektronski pošti na naslov: sanja.kukovic@kamnik.si.

Svetnik lahko morebitna vprašanja glede predlogov sklepov posreduje najkasneje do torka, 22. maja 2018,do 12. ure, na naslov: sanja.kukovic@kamnik.si.

Gradivo je priloženo in objavljeno na spletnem naslovu http://www.kamnik.si (OBČINSKI SVET).

Marjan Šarec
ŽUPAN

PREJMEJO:

Vabilo
Gradivo

PRILOGE K TOČKAM DNEVNEGA REDA

  1. Volitve in imenovanja

Zapisnik 5. dopisne seje Občinskega sveta Občine Kamnik

<< Nazaj | Arhiv