Mali grad

23. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

23. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik mandata 2014 - 2018 Občina Kamnik, 14.02.2018, ob 16:00 Sejna dvorana Občine Kamnik

OBČINA KAMNIK
OBČINSKI SVET

Številka: 0322-0001/2018
Datum:   30. 1. 2018

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15 in 20/17) sklicujem 23. sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo

v sredo, 14. februarja 2018, ob 16. uri v sejni dvorani Občine Kamnik, II. nadstropje.

Predlagam

in naslednji  D N E V N I  R E D:

 1. Vprašanja in pobude
 2. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2018 – skrajšani postopek
 3. Predlog Odloka o uporabi proračunske rezerve za leto 2018 – druga obravnava
 4. Predlog sklepa o soglasju k Pogodbi o ustanovitvi stvarne služnosti za izgradnjo radijske bazne postaje mobilnega javnega radijskega omrežja
 5. Potrditev DIIPa za projekt »Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana«
 6. Predlog sklepa o soglasju k Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Antona Medveda Kamnik
 7. Predlog sklepa o soglasju k Pravilniku o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik
 8. Predlog Odloka o vrednotenju športnih programov v občini Kamnik – skrajšani postopek
 9. Predlog Letnega programa športa v občini Kamnik za leto 2018
 10. Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Kamnik za leto 2018 – druga obravnava
 11. Predlog Sklepa o opustitvi javnega dobra
 12. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2018

Gradivo je priloženo in objavljeno na spletnem naslovu http://www.kamnik.si (OBČINSKI SVET – Vabilo in vsebina naslednje seje občinskega sveta).

Marjan Šarec
ŽUPAN

VABLJENI:

Vabilo
Gradivo št. 23

PRILOGE K TOČKAM DNEVNEGA REDA

 1. Vprašanja in pobude, Ustna vprašanja
 2. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2018 – skrajšani postopek
 3. Predlog Odloka o uporabi proračunske rezerve za leto 2018 – druga obravnava
 4. Predlog sklepa o soglasju k Pogodbi o ustanovitvi stvarne služnosti za izgradnjo radijske bazne postaje mobilnega javnega radijskega omrežja
 5. Potrditev DIIPa za projekt »Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana«
 6. Predlog sklepa o soglasju k Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Antona Medveda Kamnik
 7. Predlog sklepa o soglasju k Pravilniku o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik
 8. Predlog Odloka o vrednotenju športnih programov v občini Kamnik – skrajšani postopek
 9. Predlog Letnega programa športa v občini Kamnik za leto 2018
 10. Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Kamnik za leto 2018 – druga obravnava
 11. Predlog Sklepa o opustitvi javnega dobra
 12. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2018

Razširitev 1 - Volitve in imenovanja

Razširitev 2 - Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Kamnik v letu 2018

Razširitev 3 - Predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec

Sestanki delovnih teles

Zapisnik 23. seje Občinskega sveta

Glasovanja 23. seje Občinskega sveta

<< Nazaj | Arhiv