Mali grad

Volilni zbor

Volilni zbor mandata 2014 - 2018 Občina Kamnik, 11.10.2017, ob 17:00 V sejni dvorani Občine Kamnik, II. nadstropje.

OBČINA KAMNIK
OBČINSKI SVET

Številka: 041-0001/2017
Datum: 4. 10. 2017

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) ter 5. člena Sklepa o določitvi kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije in o volitvah predstavnikov občine Kamnik v volilno telo volilne enote (št. 02101-73/97) sklicujem volilni zbor Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo

v sredo, dne 11. oktobra 2017, ob 17.00 uri, v sejni dvorani Občine Kamnik, II. nadstropje.

Predlagam naslednji

D N E V N I  R E D

  1. Ugotovitev sklepčnosti
  2. Predstavitev kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije
  3. Imenovanje volilnega odbora
  4. Volitve

       5.   Poročilo volilnega odbora in imenovanje predstavnika
               kandidature ter predstavnika Občinskega sveta

Gradivo je priloženo ter objavljeno na spletnem naslovu (http://www.kamnik.si/ OBČINSKI SVET-Vabilo in vsebina naslednje seje občinskega sveta).

Marjan Šarec
ŽUPAN

Vabilo
Gradivo

VABLJENI

PRILOGA

Zapisnik volilnega zbora Občinskega sveta Občine Kamnik
Glasovanja volilnega zbora Občinskega sveta Občine Kamnik

<< Nazaj | Arhiv