Mali grad

4. dopisna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

4. dopisna seja Občinskega sveta Občine Kamnik mandata 2014 - 2018 Občina Kamnik, 27.09.2017, ob 10:30 Po elektronski pošti

OBČINA KAMNIK
OBČINSKI SVET

Številka: 0322-0007/2017
Datum: 27. 9. 2017

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) in 23. ter 26. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15 in 20/17) sklicujem 4. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo potekala

do petka, 29. septembra 2017, do 11. ure

z naslednjim

D N E V N I M   R E D O M

1. Predlog Sklepa o soglasju k Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Antona Medveda Kamnik

2. Predlog Sklepa o soglasju k Pravilniku o spremembah Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik

Svetnik glasuje tako, da se izreče:

Glasovanje o predlaganih sklepih je mogoče najkasneje do konca trajanja dopisne seje (petek, 29. september 2017, do 11. ure), in sicer po elektronski pošti na naslov: sanja.kukovic@kamnik.si.

Svetnik lahko morebitna vprašanja glede predloga sklepa 1. oziroma 2. točke dnevnega reda posreduje najkasneje do četrtka, 28. septembra 2017, do 11. ure, na naslov: sanja.kukovic@kamnik.si.

Gradivo je priloženo in objavljeno na spletnem naslovu http://www.kamnik.si (OBČINSKI SVET – Vabilo in vsebina naslednje seje občinskega sveta).

Marjan Šarec
ŽUPAN

PREJMEJO

Vabilo
Gradivo

PRILOGE K TOČKAM DNEVNEGA REDA

  1. Predlog Sklepa o soglasju k Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Antona Medveda Kamnik
  2. Predlog Sklepa o soglasju k Pravilniku o spremembah Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik

Zapisnik 4. dopisne seje Občinskega sveta

<< Nazaj | Arhiv