Mali grad

20. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

20. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik mandata 2014 - 2018 Občina Kamnik, 10.05.2017, ob 16:00 Sejna dvorana Občine Kamnik

Številka: 0322-0005/2017
Datum:   25. 4. 2017

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15 in 20/17) sklicujem 20. sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo

v sredo, 10. maja 2017, ob 16. uri v sejni dvorani Občine Kamnik, II. nadstropje.

Predlagam

in naslednji  D N E V N I  R E D

 1. Vprašanja in pobude
 2. Seznanitev z letnim poročilom družbe Velika planina d.o.o. za leto 2016
 3. Seznanitev z letnimi poročili javnih zavodov v občini Kamnik za leto 2016
 4. Predlog Celostne prometne strategije Občine Kamnik
 5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik št. 1 – prva obravnava
 6. Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik
 7. Predlog Pravilnika o sofinanciranju domoljubnih in veteranskih programov in projektov v Občini Kamnik
 8. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Kamnik za leto 2016
 9. Predlog Izhodišč za razvoj in prometno urejanje Velike planine
 10. Predlog Sklepa o opustitvi javnega dobra
 11. Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Vrtca Antona Medveda Kamnik

Gradivo je priloženo in objavljeno na spletnem naslovu http://www.kamnik.si (OBČINSKI SVET – Vabilo in vsebina naslednje seje občinskega sveta).

Marjan Šarec
ŽUPAN

VABLJENI

Vabilo
Gradivo št. 20
Gradivo št. 20/I

PRILOGE K TOČKAM DNEVNEGA REDA

 1. Vprašanja in pobude, Ustna vprašanja
 2. Seznanitev z letnim poročilom družbe Velika planina d.o.o. za leto 2016
 3. Seznanitev z letnimi poročili javnih zavodov v občini Kamnik za leto 2016
 4. Predlog Celostne prometne strategije Občine Kamnik
 5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik št. 1 – prva obravnava
 6. Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik
 7. Predlog Pravilnika o sofinanciranju domoljubnih in veteranskih programov in projektov v Občini Kamnik
 8. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Kamnik za leto 2016
 9. Predlog Izhodišč za razvoj in prometno urejanje Velike planine
 10. Predlog Sklepa o opustitvi javnega dobra
 11. Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Vrtca Antona Medveda Kamnik

Razširitev 1

Razširitev 2

Sestanki delovnih teles

Zapisnik 20. redne seje Občinskega sveta

Glasovanja 20. redne seje Občinskega sveta

<< Nazaj | Arhiv