Mali grad

19. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

19. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik mandata 2014 - 2018 Občina Kamnik, 05.04.2017, ob 16:00 Sejna dvorana Občine Kamnik

OBČINA KAMNIK
OBČINSKI SVET

Številka: 0322-0004/2017
Datum:   21. 3. 2017

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15) sklicujem 19. sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo

v sredo, 5. aprila 2017, ob 16. uri, v sejni dvorani Občine Kamnik, II. nadstropje.

Predlagam

in naslednji  D N E V N I  R E D

 1. Volitve in imenovanja
 2. Vprašanja in pobude
 3. Potrditev Investicijskega programa za izvedbo agromelioracije na komasacijskem območju Drnovo v občinah Kamnik, Komenda in Mengeš
 4. Predlog Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Občini Kamnik – druga obravnava
 5. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2017 – skrajšani postopek
 6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah – skrajšani postopek
 7. Predlog Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Kamnik
 8. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Kamnik
 9. Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Kamnik – skrajšani postopek
 10. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik – skrajšani postopek

Gradivo je priloženo in objavljeno na spletnem naslovu http://www.kamnik.si (OBČINSKI SVET – Vabilo in vsebina naslednje seje občinskega sveta).

Marjan Šarec
ŽUPAN

VABLJENI:

Vabilo
Gradivo št. 19

PRILOGE K TOČKAM DNEVNEGA REDA

 1. Volitve in imenovanja
 2. Vprašanja in pobude, Ustna vprašanja
 3. Potrditev Investicijskega programa za izvedbo agromelioracije na komasacijskem območju Drnovo v občinah Kamnik, Komenda in Mengeš
 4. Predlog Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Občini Kamnik – druga obravnava
 5. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2017 – skrajšani postopek
 6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah – skrajšani postopek
 7. Predlog Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Kamnik
 8. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Kamnik
 9. Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Kamnik – skrajšani postopek
 10. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik – skrajšani postopek

Razširitev »Volitve in imenovanja«

Razširitev »Predlog sklepa o soglasju k Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik«

Sestanki delovnih teles

Zapisnik 19. redne seje Občinskega sveta

Glasovanja 19. redne seje Občinskega sveta

<< Nazaj | Arhiv