Mali grad

3. dopisna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

3. dopisna seja Občinskega sveta Občine Kamnik mandata 2014 - 2018 Občina Kamnik, 08.03.2017, ob 08:00 Po elektronski pošti

OBČINA KAMNIK
OBČINSKI SVET

Številka:  0322-0003/2017
Datum:    8. 3. 2017

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15) in 23. ter 26. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15) sklicujem 3. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo potekala

do petka, 10. marca 2017, do 8. ure

z naslednjim

D N E V N I M   R E D O M

  1. Potrditev Investicijskega programa za izvedbo agromelioracije na komasacijskem območju Drnovo v občinah Kamnik, Komenda in Mengeš

Svetnik glasuje tako, da se izreče ZA ali PROTI predlogu sklepa v okviru tč. Potrditev Investicijskega programa za izvedbo agromelioracije na komasacijskem območju Drnovo v občinah Kamnik, Komenda in Mengeš. Glasovanje o predlaganem sklepu je mogoče najkasneje do konca trajanja dopisne seje (petek, 10. marec 2017, do 8. ure), in sicer po elektronski pošti na naslov: kristina.zabavnik@kamnik.si.

Svetnik lahko morebitna vprašanja glede predloga sklepa posreduje najkasneje do četrtka, 9. marca 2017, do 10. ure, na naslov: kristina.zabavnik@kamnik.si.

Gradivo je priloženo in objavljeno na spletnem naslovu http://www.kamnik.si (OBČINSKI SVET – Vabilo in vsebina naslednje seje občinskega sveta).

Marjan Šarec
ŽUPAN

PREJMEJO

Vabilo
Gradivo

PRILOGE K TOČKAM DNEVNEGA REDA

  1. Potrditev Investicijskega programa za izvedbo agromelioracije na komasacijskem območju Drnovo v občinah Kamnik, Komenda in Mengeš

Uradni zaznamek o 3. dopisni seji

<< Nazaj | Arhiv