Mali grad

15. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

15. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik mandata 2014 - 2018 Občina Kamnik, 15.06.2016, ob 16:00 Sejna dvorana Občine Kamnik

OBČINA KAMNIK
OBČINSKI SVET

Številka: 0322-0005/2016
Datum:   31. 5. 2016

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15) sklicujem 15. sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo

v sredo, 15. junija 2016, ob 16. uri, v sejni dvorani Občine Kamnik, II. nadstropje.

Predlagam

in naslednji  D N E V N I  R E D

  1. Vprašanja in pobude
  2. Predlog Odloka o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja občine Kamnik – druga obravnava
  3. Predlog Sklepa o vrsti oddelkov, številu otrok v oddelkih in poslovnem času vrtcev v občini Kamnik v šolskem letu 2016/2017
  4. Predlog Sklepa o opustitvi javnega dobra
  5. Predlog Odloka o oglaševanju v občini Kamnik – prva obravnava

Gradivo je priloženo in objavljeno na spletnem naslovu http://www.kamnik.si (OBČINSKI SVET – Vabilo in vsebina naslednje seje občinskega sveta).

Marjan Šarec
ŽUPAN

VABLJENI

Vabilo
Gradivo

PRILOGE K TOČKAM DNEVNEGA REDA

  1. Vprašanja in pobude, Ustna vprašanja
  2. Predlog Odloka o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja občine Kamnik – druga obravnava
  3. Predlog Sklepa o vrsti oddelkov, številu otrok v oddelkih in poslovnem času vrtcev v občini Kamnik v šolskem letu 2016/2017
  4. Predlog Sklepa o opustitvi javnega dobra
  5. Predlog Odloka o oglaševanju v občini Kamnik – prva obravnava

Razširitev dnevnega reda 15. seje Občinskega sveta s točko »Predlog sklepa o vključitvi Občine Kamnik v Združenje zgodovinskih mest Slovenije«

Razširitev "Volitve in imenovanja"

Sestanki delovnih teles

Zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta

Glasovanja 15. redne seje Občinskega sveta

<< Nazaj | Arhiv