Mali grad

14. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

14. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik mandata 2014 - 2018 Občina Kamnik, 11.05.2016, ob 16:00 Sejna dvorana Občine Kamnik

OBČINA KAMNIK
OBČINSKI SVET

Številka: 0322-0003/2016
Datum:   25. 4. 2016

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15) sklicujem 14. sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo

v sredo, 11. maja 2016, ob 16. uri, v sejni dvorani Občine Kamnik, II. nadstropje.

Predlagam

in naslednji  D N E V N I  R E D

 1. Vprašanja in pobude
 2. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Kamnik – druga obravnava
 3. Seznanitev z letnimi poročili javnih zavodov v občini Kamnik za leto 2015
 4. Seznanitev z letnim poročilom družbe Velika planina d.o.o. za leto 2015
 5. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Kamnik za leto 2015
 6. Predlog Odloka o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja občine Kamnik – prva obravnava

Gradivo je priloženo in objavljeno na spletnem naslovu http://www.kamnik.si (OBČINSKI SVET – Vabilo in vsebina naslednje seje občinskega sveta).

Marjan Šarec
ŽUPAN

VABLJENI

Vabilo
Gradivo št. 14
Gradivo št. 14/I

PRILOGE K TOČKAM DNEVNEGA REDA

 1. Vprašanja in pobude, Ustna vprašanja
 2. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Kamnik – druga obravnava
 3. Seznanitev z letnimi poročili javnih zavodov v občini Kamnik za leto 2015
 4. Seznanitev z letnim poročilom družbe Velika planina d.o.o. za leto 2015
 5. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Kamnik za leto 2015
 6. Predlog Odloka o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja občine Kamnik – prva obravnava

1. razširitev dnevnega reda

2. razširitev dnevnega reda


Sestanki delovnih teles

Zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta

Glasovanja 14. redne seje Občinskega sveta

<< Nazaj | Arhiv