Mali grad

12. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

12. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik mandata 2014 - 2018 Občina Kamnik, 03.02.2016, ob 16:00 Sejna dvorana Občine Kamnik

OBČINA KAMNIK
OBČINSKI SVET

Številka: 0322-0001/2016
Datum:   19. 1. 2016

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15) sklicujem 12. sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo

v sredo, 3. februarja 2016, ob 16. uri v sejni dvorani Občine Kamnik, II. nadstropje.

Predlagam

in naslednji  D N E V N I  R E D

  1. Vprašanja in pobude
  2. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN B26 Polje-del in B24 Sp. Stol-del – druga obravnava
  3. Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2016 – hitri postopek
  4. Predlog Sklepa o soglasju k Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v Zavodu za turizem in šport v Občini Kamnik
  5. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik
  6. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju domoljubnih društev v Občini Kamnik
  7. Predlog Sklepa o opustitvi javnega dobra

Gradivo je priloženo in objavljeno na spletnem naslovu http://www.kamnik.si (OBČINSKI SVET – Vabilo in vsebina naslednje seje občinskega sveta).

Marjan Šarec
ŽUPAN

VABLJENI

Vabilo
Gradivo

PRILOGE K TOČKAM DNEVNEGA REDA

  1. Vprašanja in pobude, Ustna vprašanja
  2. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN B26 Polje-del in B24 Sp. Stol-del – druga obravnava
  3. Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2016 – hitri postopek
  4. Predlog Sklepa o soglasju k Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v Zavodu za turizem in šport v Občini Kamnik
  5. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik
  6. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju domoljubnih društev v Občini Kamnik
  7. Predlog Sklepa o opustitvi javnega dobra

Razširitev dnevnega reda - Predlog  sklepa  o  soglasju  k  pravilniku  o spremembah  in  dopolnitvah  pravilnika  o  sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Antona Medveda Kamnik

Razširitev dnevnega reda - Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Kamnik v letu 2016

Sestanki delovnih teles

Zapisnik 12. seje Občinskega sveta Občine Kamnik

Glasovanja 12. seje Občinskega sveta Občine Kamnik

<< Nazaj | Arhiv