Mali grad

11. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

11. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik mandata 2014 - 2018 Občina Kamnik, 16.12.2015, ob 16:00 Sejna dvorana Občine Kamnik

OBČINA KAMNIK
OBČINSKI SVET

Številka: 0322-0009/2015
Datum:   2. 12. 2015

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15) ter 30. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 79/11) sklicujem 11. sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo

v sredo, dne 16. decembra 2015 ob 16. uri, v sejni dvorani Občine Kamnik, II. nadstropje.

Predlagam

in naslednji  D N E V N I  R E D

 1. Vprašanja in pobude
 2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela delovnih teles Občinskega sveta občine Kamnik – skrajšani postopek
 3. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Kamnik
 4. Predlog Letnega programa športa v občini Kamnik za leto 2016
 5. Predlog Sklepa o opustitvi javnega dobra
 6. Predlog Sklepa za odpis terjatev

Gradivo je priloženo in objavljeno na spletnem naslovu http://www.kamnik.si (OBČINSKI SVET – Vabilo in vsebina naslednje seje občinskega sveta).

Marjan Šarec
ŽUPAN

VABLJENI

Vabilo

PRILOGE K TOČKAM DNEVNEGA REDA

 1. Vprašanja in pobude, Ustna vprašanja
 2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela delovnih teles Občinskega sveta občine Kamnik – skrajšani postopek
 3. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Kamnik
 4. Predlog Letnega programa športa v občini Kamnik za leto 2016
 5. Predlog Sklepa o opustitvi javnega dobra
 6. Predlog Sklepa za odpis terjatev

Razširitev - Volitve in imenovanja

Sestanki delovnih teles

Zapisnik 11. seje Občinskega sveta Občine Kamnik

Glasovanja 11. seje Občinskega sveta Občine Kamnik

<< Nazaj | Arhiv