Mali grad

10. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

10. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik mandata 2014 - 2018 Občina Kamnik, 25.11.2015, ob 16:00 Sejna dvorana Občine Kamnik

OBČINA KAMNIK
OBČINSKI SVET

Številka: 0322-0008/2015
Datum:   11. 11. 2015

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15) ter 30. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 79/11) sklicujem 10. sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo

v sredo, dne 25. novembra 2015, ob 16. uri, v sejni dvorani Občine Kamnik, II. nadstropje.

Predlagam

in naslednji  D N E V N I  R E D

 1. Vprašanja in pobude
 2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju ureditvenega načrta K-9 Šole – druga obravnava
 3. Predlog Sklepa o določitvi letne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016
 4. Predlog Odloka o koncesiji za graditev obstoječe žičniške naprave – vlečnice – druga obravnava
 5. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Kamnik
 6. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju turističnih društev v Občini Kamnik
 7. Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik – druga obravnava
 8. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2015 – skrajšani postopek
 9. Predlog Odloka o spremembah proračuna Občine Kamnik za leto 2016 – skrajšani postopek
 10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik – prva obravnava
 11. Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Kamnik za leto 2016 – druga obravnava

Gradivo je priloženo in objavljeno na spletnem naslovu http://www.kamnik.si (OBČINSKI SVET – Vabilo in vsebina naslednje seje občinskega sveta).

Marjan Šarec
ŽUPAN

VABLJENI

Vabilo

PRILOGE K TOČKAM DNEVNEGA REDA

 1. Vprašanja in pobude, Ustna vprašanja
 2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju ureditvenega načrta K-9 Šole – druga obravnava
 3. Predlog Sklepa o določitvi letne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016
 4. Predlog Odloka o koncesiji za graditev obstoječe žičniške naprave – vlečnice – druga obravnava
 5. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Kamnik
 6. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju turističnih društev v Občini Kamnik
 7. Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik – druga obravnava
 8. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2015 – skrajšani postopek
 9. Predlog Odloka o spremembah proračuna Občine Kamnik za leto 2016 – skrajšani postopek
 10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik – prva obravnava
 11. Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Kamnik za leto 2016 – druga obravnava

Sestanki delovnih teles

Zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta

Glasovanja 10. redne seje Občinskega sveta

<< Nazaj | Arhiv