Mali grad

7. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

7. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik mandata 2014 - 2018 Občina Kamnik, 06.05.2015, ob 16:00 Sejna dvorana Občine Kamnik

Številka: 0322-0004/2015
Datum:   22. 4. 2015

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12) ter 30. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 79/11) sklicujem 7. sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo

v sredo, dne 6. maja 2015, ob 16. uri v sejni dvorani Občine Kamnik, II. nadstropje.

Predlagam

in naslednji  D N E V N I  R E D

 1. Vprašanja in pobude
 2. Seznanitev s Poročilom o izvajanju projekta »Razvoj občinskega modela za reševanje potreb starejših v občini Kamnik« za leto 2014
 3. Predlog Sklepa o vrsti oddelkov, številu otrok v oddelkih in poslovnem času vrtcev v občini Kamnik v šolskem letu 2015/2016
 4. Predlog Sklepa o soglasju k Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Antona Medveda Kamnik
 5. Letno poročilo družbe Velika planina d.o.o. za leto 2014
 6. Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik za programsko obdobje 2015–2020
 7. Predlog Sklepa o opustitvi javnega dobra
 8. Predlog Statuta Občine Kamnik – 1. obravnava
 9. Predlog Dolgoročnega načrta razvoja in vzdrževanja občinskih cest za obdobje 2015–2022 v občini Kamnik

Gradivo je priloženo in objavljeno na spletnem naslovu http://www.kamnik.si (OBČINSKI SVET-Vabilo in vsebina naslednje seje občinskega sveta).

Marjan Šarec
ŽUPAN

VABLJENI

Vabilo

PRILOGE K TOČKAM DNEVNEGA REDA

 1. Vprašanja in pobude, Ustna vprašanja
 2. Seznanitev s Poročilom o izvajanju projekta »Razvoj občinskega modela za reševanje potreb starejših v občini Kamnik« za leto 2014
 3. Predlog Sklepa o vrsti oddelkov, številu otrok v oddelkih in poslovnem času vrtcev v občini Kamnik v šolskem letu 2015/2016
 4. Predlog Sklepa o soglasju k Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Antona Medveda Kamnik
 5. Letno poročilo družbe Velika planina d.o.o. za leto 2014
 6. Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik za programsko obdobje 2015–2020
 7. Predlog Sklepa o opustitvi javnega dobra
 8. Predlog Statuta Občine Kamnik – 1. obravnava
 9. Predlog Dolgoročnega načrta razvoja in vzdrževanja občinskih cest za obdobje 2015–2022 v občini Kamnik

1. Razširitev dnevnega reda

Sestanki delovnih teles

Zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta

Glasovanja 7. redne seje Občinskega sveta

<< Nazaj | Arhiv