Mali grad

6. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

6. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik mandata 2014 - 2018 Občina Kamnik, 08.04.2015, ob 16:00 Sejna dvorana Občine Kamnik

OBČINA KAMNIK
OBČINSKI SVET

Številka: 0322-0003/2015
Datum:   25. 3. 2015

Na podlagi 19. in 20. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12) ter 30. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 79/11) sklicujem 6. sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo

v sredo, dne 8. aprila 2015, ob 16. uri v sejni dvorani Občine Kamnik, II. nadstropje.

Predlagam

in naslednji  D N E V N I  R E D

 1. Vprašanja in pobude
 2. Seznanitev s stanjem javne varnosti na območju občine Kamnik v letu 2014
 3. Letna poročila javnih zavodov v občini Kamnik za leto 2014
 4. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik – druga obravnava
 5. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik« – skrajšani postopek
 6. Predlog Sklepa o soglasju k Statutu Zavoda za turizem in šport v Občini Kamnik
 7. Predlog Sklepa o soglasju k Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v Zavodu za turizem in šport v Občini Kamnik
 8. Seznanitev s Poročilom o volilni kampanji za lokalne volitve 2014 v občini Kamnik in predlog Sklepa o delnem povračilu stroškov volilne kampanje organizatorjem oziroma kandidatom za volitve župana in organizatorjem list kandidatov za volitve članov Občinskega sveta Občine Kamnik v letu 2014
 9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kamnik – skrajšani postopek
 10. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2014 – hitri postopek

Gradivo je priloženo in objavljeno na spletnem naslovu http://www.kamnik.si (OBČINSKI SVET-Vabilo in vsebina naslednje seje občinskega sveta).

Marjan Šarec
ŽUPAN

p.p. Igor Žavbi, podžupan

VABLJENI

Vabilo

PRILOGE K TOČKAM DNEVNEGA REDA

 1. Vprašanja in pobude
 2. Seznanitev s stanjem javne varnosti na območju občine Kamnik v letu 2014
 3. Letna poročila javnih zavodov v občini Kamnik za leto 2014
 4. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik – druga obravnava
 5. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik« – skrajšani postopek
 6. Predlog Sklepa o soglasju k Statutu Zavoda za turizem in šport v Občini Kamnik
 7. Predlog Sklepa o soglasju k Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v Zavodu za turizem in šport v Občini Kamnik
 8. Seznanitev s Poročilom o volilni kampanji za lokalne volitve 2014 v občini Kamnik in predlog Sklepa o delnem povračilu stroškov volilne kampanje organizatorjem oziroma kandidatom za volitve župana in organizatorjem list kandidatov za volitve članov Občinskega sveta Občine Kamnik v letu 2014
 9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kamnik – skrajšani postopek
 10. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2014 – hitri postopek

1. Razširitev dnevnega reda

2. Razširitev dnevnega reda

3. Razširitev dnevnega reda

Sestanki delovnih teles

Zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta

Glasovanje 6. redne seje Občinskega sveta

<< Nazaj | Arhiv