Mali grad

5. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

5. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik mandata 2014 - 2018 Občina Kamnik, 04.03.2015, ob 16:00 Sejna dvorana Občine Kamnik

OBČINA KAMNIK
OBČINSKI SVET

Številka: 0322-0002/2015
Datum:   18. 2. 2015

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12) in 30. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 79/11) sklicujem 5. sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo

v sredo, dne 4. marca 2015, ob 16. uri v sejni dvorani Občine Kamnik, II. nadstropje.

Predlagam

in naslednji  D N E V N I  R E D

 1. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Kamnik v letu 2015
 2. Vprašanja in pobude
 3. Seznanitev s Poročilom Dnevnega centra za osebe s težavami v duševnem zdravju Kamnik-Štacjon za leto 2014
 4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kamnik – skrajšani postopek
 5. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik – prva obravnava
 6. Predlog Sklepa o opustitvi javnega dobra

Gradivo je priloženo in objavljeno na spletnem naslovu http://www.kamnik.si (OBČINSKI SVET-Vabilo in vsebina naslednje seje občinskega sveta).

Marjan Šarec
ŽUPAN

VABLJENI

Vabilo

PRILOGE K TOČKAM DNEVNEGA REDA

 1. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Kamnik v letu 2015
 2. Vprašanja in pobude, Ustna vprašanja
 3. Seznanitev s Poročilom Dnevnega centra za osebe s težavami v duševnem zdravju Kamnik-Štacjon za leto 2014
 4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kamnik – skrajšani postopek
 5. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik – prva obravnava
 6. Predlog Sklepa o opustitvi javnega dobra

Sestanki delovnih teles

Zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta

Glasovanje 5. redne seje Občinskega sveta

<< Nazaj | Arhiv