Mali grad

3. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

3. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik mandata 2014 - 2018 Občina Kamnik, 17.12.2014, ob 16:00 Sejna dvorana Občine Kamnik

OBČINA KAMNIK
OBČINSKI SVET

Številka: 0322-0010/2014
Datum:   3. 12. 2014

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12) in 30. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 79/11) sklicujem 3. sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo

v sredo, dne 17. decembra 2014, ob 16. uri, v sejni dvorani Občine Kamnik, II. nadstropje.

Predlagam

in naslednji  D N E V N I  R E D

 1. Volitve in imenovanja
 2. Vprašanja in pobude
 3. Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov na področju socialno-humanitarne dejavnosti v Občini Kamnik
 4. Predlog Pravilnika o merilih uporabe in oblikovanja cen za najem športnih objektov
 5. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Frana Albrehta – skrajšani postopek
 6. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toma Brejca – skrajšani postopek
 7. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Marije Vere – skrajšani postopek
 8. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stranje – skrajšani postopek
 9. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmartno v Tuhinju – skrajšani postopek
 10. Predlog Sklepa o določitvi višine sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik v letih 2015 in 2016
 11. Predlog Sklepa o določitvi letne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo  stavbnega zemljišča za leto 2015
 12. Predlog Sklepa o odpisu terjatve
 13. Predlog Sklepa o opustitvi javnega dobra
 14. Predlog Sklepa o opustitvi javnega dobra ter ureditvi pravnih razmerij v zvezi s tem
 15. Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Kamnik za leto 2015 – prva obravnava
 16. Potrditev Investicijskega programa zamenjave sedežnice Šimnovec
 17. Predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leti 2015 in 2016 – prva obravnava

Gradivo je priloženo ter objavljeno na spletnem naslovu http://www.kamnik.si (OBČINSKI SVET-Vabilo in vsebina naslednje seje občinskega sveta), razen za 1. tč., ki bo posredovano naknadno.

Marjan Šarec
ŽUPAN

VABLJENI

Vabilo

PRILOGE K TOČKAM DNEVNEGA REDA

 1. Volitve in imenovanja
 2. Vprašanja in pobude
 3. Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov na področju socialno-humanitarne dejavnosti v Občini Kamnik
 4. Predlog Pravilnika o merilih uporabe in oblikovanja cen za najem športnih objektov
 5. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Frana Albrehta – skrajšani postopek
 6. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toma Brejca – skrajšani postopek
 7. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Marije Vere – skrajšani postopek
 8. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stranje – skrajšani postopek
 9. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmartno v Tuhinju – skrajšani postopek
 10. Predlog Sklepa o določitvi višine sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik v letih 2015 in 2016
 11. Predlog Sklepa o določitvi letne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo  stavbnega zemljišča za leto 2015
 12. Predlog Sklepa o odpisu terjatve
 13. Predlog Sklepa o opustitvi javnega dobra
 14. Predlog Sklepa o opustitvi javnega dobra ter ureditvi pravnih razmerij v zvezi s tem
 15. Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Kamnik za leto 2015 – prva obravnava
 16. Potrditev Investicijskega programa zamenjave sedežnice Šimnovec
 17. Predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leti 2015 in 2016 – prva obravnava

Sestanki delovnih teles

Zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta

Glasovanja 3. redne seje Občinskega sveta

<< Nazaj | Arhiv