Mali grad

2. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

2. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik mandata 2014 - 2018 Občina Kamnik, 26.11.2014, ob 16:00 Sejna dvorana Občine Kamnik

OBČINA KAMNIK
OBČINSKI SVET

Številka: 0322-0009/2014
Datum:   12. 11. 2014

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12) in 30. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 79/11) sklicujem 2. sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo

v sredo, dne 26. novembra 2014, ob 16. uri, v sejni dvorani Občine Kamnik, II. nadstropje.

Predlagam

in naslednji  D N E V N I  R E D

  1. Volitve in imenovanja
  2. Predlog Sklepa o začetku postopka za sprejem sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik in Statuta Občine Kamnik

Gradivo je priloženo ter objavljeno na spletnem naslovu http://www.kamnik.si (OBČINSKI SVET-Vabilo in vsebina naslednje seje občinskega sveta).

Marjan Šarec
ŽUPAN

VABLJENI

Vabilo

PRILOGE K TOČKAM DNEVNEGA REDA

  1. Volitve in imenovanja
  2. Predlog Sklepa o začetku postopka za sprejem sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik in Statuta Občine Kamnik

Zapisnik 2. seje Občinskega sveta Občine Kamnik

Glasovanja 2. seje Občinskega sveta Občine Kamnik

<< Nazaj | Arhiv