Mali grad

Proračun Občine Kamnik za leti 2017 in 2018

Zaključni račun Občine Kamnik za leto 2018

Rebalans proračuna Občine Kamnik za leto 2018-III.

 1. Odlok
 2. Splošni del
 3. Posebni del
 4. NRP 2018 – 2021
 5. Obrazložitev

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Kamnik za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2018

Rebalans proračuna Občine Kamnik za leto 2018-II.

Zaključni račun Občine Kamnik za leto 2017

Rebalans proračuna Občine Kamnik za leto 2018-I.

 1. Odlok
 2. Splošni del
 3. Posebni del
 4. NRP 2018 – 2021
 5. Obrazložitev

Rebalans proračuna Občine Kamnik za leto 2017 - III.

 1. Odlok 2017
 2. Splošni del 2017
 3. Posebni del 2017
 4. NRP 2017 – 2020
 5. Obrazložitev 2017

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Kamnik za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2017

Rebalans proračuna Občine Kamnik za leto 2017 - II.

 1. Odlok 2017
 2. Splošni del 2017
 3. Posebni del 2017
 4. NRP 2017 – 2020
 5. Obrazložitev 2017

Rebalans proračuna Občine Kamnik za leto 2017 - I.

 1. Odlok 2017
 2. Splošni del 2017
 3. Posebni del 2017
 4. NRP 2017 – 2020
 5. Obrazložitev 2017

Proračun Občine Kamnik za leto 2017

 1. Odlok 2017
 2. Splošni del 2017
 3. Posebni del 2017
 4. NRP 2017 – 2020
 5. Obrazložitev 2017

Proračun Občine Kamnik za leto 2018

 1. Odlok 2018
 2. Splošni del 2018
 3. Posebni del 2018
 4. NRP 2018 – 2021
 5. Obrazložitev 2018