Mali grad

Zaključeni projekti

 

Naziv projekta/
Leto izvajanja
 Vir in višina financiranja  Opis

1

Nakup mobilnih in ročnih radijskih postaj za ZD Kamnik

 1. Ministrstvo za zdravje, Javni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leti 2016 in 2017 –  4.249,08 EUR
 2. ZD dr. Julija Polca Kamnik

Občina Kamnik je na omenjenem razpisu uspešno pridobila nepovratna sredstva za nakup mobilnih in ročnih radijskih postaj za ZD Kamnik. Celotna vrednost naložbe je znašala 5.901,43 EUR.

2

Nakup prenosnega urgentnega ultrazvoka
(leto 2015)

 1. Ministrstvo za zdravje, Javni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2015 –  12 tisoč EUR
 2. ZD dr. Julija Polca Kamnik

Občina Kamnik je na omenjenem razpisu uspešno pridobila nepovratna sredstva za nakup prenosnega urgentnega ultrazvoka za potrebe ZD dr. Julija Polca Kamnik.

Celotna vrednost naložbe je znašala 24 tisoč EUR.

3

Ureditev atletskih površin na stadionu prijateljstva v Mekinjah
(leto 2015)

 1. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (Zakon o financiranju občin ZFO-1) – 114 tisoč EUR
 2. Fundacija za šport, Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov – 60 tisoč EUR
 3. Občina Kamnik

Projekt zajema ureditev atletskih površin za met kopja, kladiva, diska, krogle, skok v daljino, višino, s palico ter vadbišče za skok v daljino.

Celotna vrednost naložbe je znašala tisoč EUR.

4

Ureditev nove atletske steze na stadionu prijateljstva v Mekinjah
(leto 2014)

 1. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (Zakon o financiranju občin ZFO-1) – 201 tisoč EUR
 2. Fundacija za šport, Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov – 98 tisoč EUR
 3. Občina Kamnik

Na stadionu v Mekinjah smo uredili novo atletsko stezo v dolžini 400 m, in sicer smo jo preplastili z novo sintetično podlago na drenažnem asfaltu.
Celotna vrednost naložbe je znašala 369 tisoč EUR.

5

Postavitve nove brvi čez Kamniško Bistrico
(leto 2014)

 1. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (Zakon o financiranju občin ZFO-1) – 22 tisoč EUR
 2. Občina Kamnik

Postavili smo novo brv čez Kamniško Bistrico, v bližini tovarne Titan na Perovem.
Celotna vrednost naložbe je znašala 335 tisoč EUR.

6

Energetska sanacija POŠ Nevlje
 (leti 2014 in 2015)

 1. Kohezijski sklad, Javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti« – 57 tisoč EUR
 2. Občina Kamnik

Občina Kamnik je izvedla energetsko sanacijo stavbe POŠ Nevlje. Izboljšali smo toplotne karakteristike stavbe. Izvedli smo nov fasadni ovoj stavbe, izolacijo podstrešja, izolacijo temeljev in izolacijo stropov neogrevane kleti.
Celotna vrednost investicije je zanašala 83 tisoč EUR.

7

Izdelava energetskega pregleda za Zdravstveni dom Kamnik
(leti 2014 in 2015)

 1. Ukrepi v večjo energijsko učinkovitost – PURE 2014, Javni razpis Energije plus d.o.o (Elektro Maribor) – tisoč EUR
 2. Občina Kamnik

Občina Kamnik je izdelala Energetski pregled za Zdravstveni dom Kamnik.
Celotna vrednost projekta je znašala 2 tisoč EUR.

8

Energetska sanacija enote Pestrna
(leti 2013 in 2014)

 1. Kohezijski sklad, Javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti« –  49 tisoč EUR
 2. Občina Kamnik

Občina Kamnik je izvedla energetsko sanacijo enote vrtca Pestrna. Izboljšali smo toplotne karakteristike stavbe. Izvedli smo nov fasadni ovoj stavbe, izolacijo temeljev.
Celotna vrednost naložbe je znašala 109 tisoč EUR.

9

Sadni mozaik
(leti 2014 in 2015)

 1. Finančni mehanizem EGP in Norveški finančni mehanizem 2009-2014,Javni razpis 2014 za MALE projekte
 2. Sadjarsko vrtnarsko društvo Tunjice

 

Občina Kamnik je bila (brez finančnih obveznosti) partner pri projektu Sadni mozaik. Vodilni partner je bilo Sadjarsko vrtnarsko društvo Tunjice. Projekt se je  ukvarjal s spodbujanjem razvoja podeželja v predalpskem prostoru s fokusom na Tunjiškem gričevju in promociji sadjarstva.

10

OŠ Toma Brejca
(od 2013 do 2018
leta)

 1. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (Zakon o financiranju občin ZFO-1) – 440 tisoč EUR
 2. Sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Javni razpis za prijavo investicij posebnega pomena na področju osnovnih šol in predšolske  vzgoje v Republiki Sloveniji – skoraj 3 milijone EUR
 3. Občina Kamnik

Izvedli smo projekt »Rekonstrukcija prizidka s telovadnico pri OŠ Toma Brejca v Kamniku«.

* z MIZŠ imamo pogodbo za črpanje sredstev do leta 2018.

11

Menjava kotlovnice v podružnični šoli Nevlje
(leto 2013)

 1. RAZPIS PETROLURE/J/2012/U07

  Nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepov zamenjave kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na biomaso ali zemeljski plin ali UNP – 15 tisoč EUR
 2. Občina Kamnik

Menjava obstoječe kotlovnice s kotlovnico na biomaso.
V podružnični šoli Nevlje smo zaradi dotrajanosti peči na kurilno olje  le to zamenjali  s kotlom na lesne pelete in  obnovili instalacije v kotlovnici do razdelilnikov.
Celotna vrednost projekta je  znašala 47 tisoč EUR.

12

Energetska sanacija POŠ Zgornji Tuhinj
(leti 2013 in 2014)

 1. Kohezijski sklad, Javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti« - 57 tisoč EUR
 2. Občina Kamnik

Občina Kamnik je izvedla energetsko sanacijo stavbe POŠ Zg. Tuhinj. Izboljšana je bila toplotna karakteristika stavbe. Izvedel se je nov fasadni ovoj stavbe, izolacija podstrešja, menjava oken (na južni fasadi) in vrat in zaščita temeljev.
Celotna vrednost naložbe je znašala 98 tisoč EUR.

13

Povabilo v gozd
(od 2010 do 2013 leta)

 1. Omrežje alpskih občin »Povezanost v Alpah«, Program dynAlp climate – 20 tisoč EUR
 2. Občina Kamnik

Občina Kamnik se je povezala z občinami Bovec, Bohinj in Kranjska gora ter organizacijami in posamezniki, ki se ukvarjajo z gozdno pedagogiko v Sloveniji. Projekt Povabilo v gozd je uvajal gozdno pedagogiko v šole in vrtce. Bil je večkrat predstavljen v tujini, dvakrat na konferecah gozdne pedagogike v Nemčiji in na Škotskem in dvakrat v okviru konference Omrežja alpskih občin v Švici in v Nemčiji in bil nagrajen kot najboljši izmed vseh 21 projektov. Projekt je podprl tudi Zavod RS za šolstvo, ki združuje, koordinira, usmerja strokovne delavce iz cele Slovenije v inovativnem projektu »Gozdni vrtec, gozdna šola«. Aktivnosti se nadaljujejo z več novimi projekti in z širjenjem gozdne pedagogike v Sloveniji.
Celotna vrednost projekta je znašala 40 tisoč EUR.

14

Ekoembalaža
(od 2010 do 2013 leta)

 

 1. Omrežje alpskih občin »Povezanost v Alpah«, Program dynAlp climate  – 5 tisoč EUR
 2. Občina Kamnik.

Projekt je bil del širšega projekta lokalne samooskrbe imenovanega »Naravnost z dežele«. Gre za mrežo, ki povezuje ponudnike podeželja Srca Slovenije. S projektom »Ekoembalaže« je želela občina Kamnik uresničiti idejo o skupni, enotni embalaži za ponudnike iz regije. Razvila se je ekološka embalaža, ki usmerja potrošnike k večji okoljski ozaveščenosti ter zmanjševanju ogljičnega odtisa.
Celotna vrednost projekta je znašala 10 tisoč EUR.

15

My clima – mate
(od 2010 do 2013 leta)

 

 1. Omrežje alpskih občin »Povezanost v Alpah«, Program dynAlp climate – 5 tisoč EUR
 2. Cipra international (preostalo)

V projektu so sodelovali mladi z območja Alp iz različnih držav. Potekale so izmenjave med državami. Mladi iz Kamnika in Bovca so sodelovali z mladimi iz Švice. Pridobili so dragocene izkušnje in dobili priložnost predstavitve in sodelovanja na Alpskem tednu v Švici (l 2012). Celotna vrednost projekta je bila 40 tisoč EUR, od tega je polovico sofinanciral dynAl climate. Občina Kamnik je dobila povrnjene vse stroške, ki jih je imela v zvezi z izvedbo projekta.

16

Brezmejna doživetja narave
(od 2010 do 2014 leta)

Evropsko teritorialno sodelovanje Slovenija – Avstrija, OP SI-AT 2007−2013

 1. Evropski sklad za regionalni razvoj (85 %)
 2. Republika Slovenija (10 %)
 3. Občina Kamnik (5 %)

Rezultati projekta so:

 1. izdelan Načrt upravljanja z turističnim obiskom (z opravljenimi štetji prometa);
 2. oblikovan turistični produkt Alpski vrt, izdana je zloženka Alpski vrt: 18.000 izvodov;
 3. postavljene tri stene iz kovinskega okvirja (v velikosti 940 x 280 cm, 560 x 200 cm in 400 x 200 cm), v celoti iz alu pločevine in poslikane z motivi, na katerih je predstavljena Velika planina – Alpski vrt;
 4. urejene 3 info točke; na dveh so potekala manjša gradbena in obrtniška dela z počivališči (urejena ploščad pri Šimnovcu in urejena ploščad pri Zelenem robu); nameščenih je 20 kompletov miz in klopi;
 5. postavljene 3 informacijske table;
 6. posneti 3 kratki filmi o Veliki planini (rastlinstvo, kulturna dediščina in ponudniki);
 7. vzpostavljen interpretacijski muzej o Veliki planini. Na Domžalskem domu na Veliki planini in na spodnji postaji nihalke sta nameščena digitalna zaslona na katerih se predvajajo filmi in druge informacije o Veliki planini. V Domžalskem domu je tudi projektor s projekcijskim platnom, oglasni okvirji in didaktični pripomočki. Celotna vrednost projekta je znašala 52 tisoč EUR, sofinanciran pa je bil v vrednosti 47 tisoč EUR.

17

Promocija turističnega območja                         Srce Slovenije
(od 2011 do 2014 leta)

Javni razpis MGRT »razvoj regij«, Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve "Regionalni razvojni programi" razvojne prioritete "Razvoj regij" Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 - 2013 

 1. Evropski sklad za regionalni razvoj – 240 tisoč EUR
 2. Občina Kamnik – 23 tisoč EUR

Je eden izmed projektov, ki so bili vključeni v izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013. V projekt je bilo vključenih 8 občin Območnega razvojnega partnerstva Središča Slovenije, nosilec projekta pa je bil Zavod za turizem in šport v občini Kamnik. Rezultati projekta: izveden promocijsko-izobraževalni program, izdelan nov spletni portal, novi turistični programi, izdelani novi turistični produkti, izobrazba novih turističnih vodnikov za območje Srca Slovenije, izvedene delavnice za turistične ponudnike, vključitev v obstoječe in novo vzpostavljene  kanale (RDO) za trženje destinacije, izdelan katalog »In Your Pocket«, trženje destinacije v različnih medijih in s pomočjo različnih trženjskih kanalov.

18

Life at night
Življenje ponoči
(od 2010 do 2014 leta)

 1. Program Life +, Ministrstvo za okolje in prostor, Evropska komisija, razpis za zbiranje predlogov programa LIFE+ 2010,
 2. Projektni partnerji

Življenje ponoči je evropski projekt, ki poskuša najti primerne tehnične rešitve za naravi prijazno in energetsko učinkovito osvetljevanje objektov kulturne dediščine.
Glavni cilj projekta je bil dolgoročno zmanjšati negativne učinke, ki jih povzroča osvetljevanje cerkva in s tem izboljšati naravovarstveni status in biotsko raznovrstnost nočnih živali, kot so netopirji in nočni metulji. V cerkvi sv. Antona Puščavnika v Špitaliču so v letih 2011 – 2013 menjavali reflektorje z namenom spremljanja odziva netopirjev na različne intenzitete in barve svetlobe.

19

Projekt DELTA
(od 2010 do 2012 leta)

 1. Sedmi okvirni program Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti
 2. Projektni partnerji

Projekt DELTA je obravnaval probleme in potrebe, povezane s sistemi potniškega prometa, ki so soočeni z intenzivnim sezonskim povpraševanjem. Naša občina se že dolgo ubada s problemom sezonskih prometnih viškov, zlasti v dolini Kamniške Bistrice in na dostopnem območju Velike planine. Odločili smo se za sodelovanje v projektu kot ena izmed šestih slovenskih občin.

20

Sodelovanje s Srbijo
(leti 2011 in 2012)

Program Exchange – predpristopna pomoč Srbiji

»Biznis inkubator v Bačkem Petrovcu«
V okviru projekta smo gostili podjetnike iz Bačkega Petrovca v Kamniku in izvedli strokovne delavnice v Bačkem Petrovcu. Navezali smo gospodarske stike (Terme Snovik, Aqua park B.P.) in stike med posameznimi društvi.

21

Ureditev mobilnosti do Zdravilnega gaja Tunjice
(od 2007 do 2009 leta)

Javni razpis MGRT »razvoj regij«, Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve "Regionalni razvojni programi" razvojne prioritete "Razvoj regij" Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 - 2013 

 1. Evropski sklad za regionalni razvoj – 200 tisoč EUR
 2. Občina Kamnik

Projekt je zajemal ureditev dostopne ceste do Zdravilnega gaja Tunjice. Celotna vrednost projekta je znašala 700 tisoč EUR.

22

Izgradnja lokalne povezovalne ceste B31
(od 2007 do 2010 leta)

Javni razpis MGRT »razvoj regij«, Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve "Regionalni razvojni programi" razvojne prioritete "Razvoj regij" Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 - 2013 

 1. Evropski sklad za regionalni razvoj – 500 tisoč EUR
 2. Občina Kamnik

Izgradnja povezovalne ceste B31.

23

Future bridge - Izgradnja lokalne povezovalne ceste B31
(od 2007 do 2010 leta)

 1. Šesti okvirni program Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti – 75 tisoč EUR
 2. Projektni partnerji

Gradnjo povezovalke, ki je bila načrtovana že pred več kot četrt stoletja, je spodbudil evropski raziskovalni projekt Future Bridge. Prvotno je bil  načrtovan karbonski most v dolžini 30 metrov, vendar smo morali most zgraditi na klasičen način, ker raziskovalni projekt ni izkazal ustrezno certificirane možnosti izvedbe v karbonu, v skladu z gradbeno zakonodajo. Sedanji most je nastal po načrtih priznanega projektanta Marjana Pipenbaherja, ki je med drugim zasnoval tudi črnokalski viadukt.

24

Prenova strehe in obnova stropa črne kuhinje v Budnarjevi muzejski hiši -
(leto 2009)

 1. Evropski sklad za razvoj podeželja, Javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ukrep 323 - ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja – 21 tisoč EUR
 2. Občina Kamnik

V Budnarjevi muzejski hiši smo prenovili streho (streha iz skodel) in obnovili strop črne kuhinje.
Celotna vrednost projekta je bila 53 tisoč EUR.

 

25

Prenova dela kulturnega doma v Šmarci – sprememba namembnosti iz stanovanjskih prostorov v knjižnico
(leto 2010)

 1. Evropski sklad za razvoj podeželja, Javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ukrep 322 – Obnova in razvoj vasi – 37 tisoč EUR
 2. Občina Kamnik

Del kulturnega doma v Šmarci smo prenovili in v njem uredili knjižnico. V knjižnici je na voljo okrog 12.700 enot gradiva na 85 kvadratnih metrov uporabnih površin.
Celotna vrednost projekta je bila 77 tisoč EUR.

26

Zamenjava oken v Matični knjižnici Kamnik
(leto 2010)

 1. Sredstva RS, JR Ministrstva za kulturo, Javni razpis za izbiro občinskih investicij na področju kulture – 18 tisoč EUR
 2. Občina Kamnik

V Matični knjižnici Kamnik smo zamenjali del oken.
Celotna vrednost projekta je bila 36 tisoč EUR.

27

Ureditev prezračevanja v Domu kulture Kamnik
(leto 2010)

 1. Sredstva RS, JR Ministrstva za kulturo, Javni razpis za izbiro občinskih investicij na področju kulture – 27 tisoč EUR
 2. Občina Kamnik

V Domu kulture Kamnik smo uredili prezračevanje. Projekt se je izvajal v letu 2010.
Celotna vrednost projekta je bila 55 tisoč EUR.

28

Športno igrišče Šmartno v Tuhinju
(leto 2010)

 1. Fundacija za šport, Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov – 37 tisoč EUR
 2. Občina Kamnik

Uredili smo športno igrišče v Šmartnem v Tuhinju.
Celotna vrednost projekta je bila 149 tisoč EUR.

Širši, regionalni projekti, v katerih je sodelovala Občina Kamnik

Projekti v okviru RRA LUR

Mreža P&R središč (leti 2013 in 2014)

Občina Kamnik je pristopila k projektu »Intermodalna središča«. Namen projekta je bil pripraviti projektno in gradbeno dokumentacijo potrebno za črpanje evropskih sredstev za gradnjo predvidenih lokacij P+R (Parkiraj in se pelji) zbirnih središč v Ljubljanski urbani regiji. V projektu je bila izdelana prometna preveritev in dimenzioniranje vseh lokacij P+R, študija izvedljivosti celotnega sistema, študija stroškov in koristi posameznih lokacij in celotnega sistema, ter idejne zasnove 22 lokacij P+R ter dokumenti identifikacije investicije projekta.

Finančna konstrukcija

 • Celotna vrednost projekta 600.000 EUR
 • Občina Kamnik je prispevala 10.338,15 EUR

Poly 5

Občina Kamnik je bila opazovalka projekta, brez finančnih obveznosti. Projekt je obravnaval suburbanizacijo in izzive povezane z njo.

Finančna konstrukcija

 • Brez finančnih obveznosti

Regionalna destinacijska organizacija Ljubljanske urbane regije

Občina Kamnik je partner pri projektu Regionalne destinacijske organizacije, ki ga vodi Turizem Ljubljana. Namen projekta je okrepiti povezovanje in sodelovanje pri skupnem načrtovanju, oblikovanju in trženju slovenskega turizma preko regionalnih destinacijskih organizacij (RDO). Cilj vzpostavitve RDO je povezava turističnih subjektov, ki delujejo na območju Osrednje slovenske statistične regije, skupna promocija, vzpostavitev skupnih produktov, izdelava promocijskih materialov ter podpora razvoju turizma na tem območju.

Finančna konstrukcija

 • Celotna vrednost projekta/leto je 142.758,46 EUR
 • Občina Kamnik prispeva letno 8.457,53 EUR

Regijska štipendijska shema (od leta 2008)

Osnovni cilj projekta je spodbujanje kadrovskega štipendiranja ter povezovanje gospodarskih potreb in izobraževalne sfere. Štipendije se tako podeljujejo za konkretna delovna mesta – in sicer prioritetno za razvojne potrebe in perspektivne poklice v regiji. Postopke za pridobitev štipendije izvaja RRA LUR kot upravičenec vsako leto za nove štipendiste, ob pridobitvi štipendije pa dijaki in študentje to prejemajo do zaključka šolanja skladno z izobraževalnim programom. Občina Kamnik je vključena v regijsko štipendijsko shemo od leta 2008 in vsako leto sofinancira štipendijo kar nekaj štipendistom (pogoj: štipendist mora biti občan občine Kamnik, poleg tega pa mora imeti tudi štipenditor sedež v občini Kamnik).

Finančna konstrukcija

 • Občina Kamnik prispeva letno približno 2.600 EUR

Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji (od 2008 do 2009 leta)

Projekt je pomemben predvsem zaradi spodbujanja trajnostnih oblik prometa v urbanem okolju. Eden izmed ključnih ciljev projekta je bil, skozi razumevanje prometa in potreb po javnem prevozu pridobiti podlage za načrtovanje koridorjev javnega potniškega prometa glede na razvoj poselitve in dejavnosti v regiji, kar bo omogočalo ekonomičnost in učinkovitost javnega prometa. Ker ima Ljubljana veliko dnevno migracijsko zaledje, ki se napaja z osebnim motornim prometom, je potrebno čim večji obseg dnevnih migracij preusmerjati na javni potniški promet.
Vrednost celotnega projekta je bila 863.000 EUR.

Finančna konstrukcija

 • 440.000 EUR sredstev za celotni projekt. Sodelovalo je 26 občin

Strokovne podlage za pripravo Regionalnega prostorskega načrta (od 2008 do 2009 leta)

Namen projekta je priprava celovite analize prostora in njegovih komponent, analiza dogajanja po posameznih področjih v regiji ter opredelitev različnih prostorskih scenarijev in rešitev v obliki zasnov prostorskih sistemov.

Finančna konstrukcija

 • Vrednost celotnega projekta je bila 535.000 EUR
 • 360.000 EUR sredstev za celotni projekt. Sodelovalo je 26 občin

Projekti v okviru partnerstva Srce Slovenije

Listen to the voice of villages (od 2009 do 2011 leta)

Projekt je obravnaval razvoj turizma v hribovitih območjih. Del aktivnosti je potekal na Veliki planini. Projekt je bil odobren v okviru transnacionalnega programa Srednja Evropa.

Rezultati

 • sprejet Pravilnik o označevanju na Veliki planini,
 • izvedena enotna označitev Velike planine (nameščenih je bilo 300 označevalnih tabel na 33 »viharnikih«) na Veliki planini,
 • postavljene 4 informativne table,
 • pripravljena je bila dokumentacija za zaščito trniča (2 pravilnika) (trnič je vpisan v register žive kulturne dediščine),
 • vzpostavljen je nov turistični produkt »Po pastirskih poteh« in izdana knjižica v slovenskem in angleškem jeziku ter
 • potekala so izobraževanja vodnikov za vodenje in trženje tega produkta.

Celotna vrednost projekta je bila 1.977.169 EUR. Stopnja sofinanciranja je bila 85 odstotna. Občina Kamnik je prispevala 30.000 EUR.

Finančna konstrukcija

 • Občina Kamnik je pridobila rezultate v okvirni finančni vrednosti 132.560 EUR

CO2 NeutrAlp (od 2008 do 2011 leta)

Projekt je potekal v okviru transnacionalnega programa Območje Alp. V občini Kamnik so potekale nekatere pilotne aktivnosti. Projekt se je ukvarjal z zmanjševanjem emisij CO2 iz prometa in uvedbo novih tehnologij za mobilnost. Izdelan je bil regijski koncept mobilnosti za dnevne migracije v Ljubljano iz smeri Kamnik-Domžale in Litija-Dol pri Ljubljani. Vzpostavljen je spletni portal za izmenjavo ponudbe in povpraševanja prostih sedežev v avtomobilih (www.deliva.si).

Izdelani so bili skupni vozni redi za javni potniški promet (avtobus in železnica) na celotnem pilotnem območju (Občina Domžale, Kamnik, Litija in Dol pri Ljubljani). Za občino Kamnik je izdelan Ogljični odtis. Izdelan je koncept mobilnosti v Kamniški Bistrici z naborom ukrepov.

Celotna vrednost projekta je bila 3.369.851 EUR. Stopnja sofinanciranja je bila 85 odstotna. Občina Kamnik je prispevala 9.000 EUR.

Finančna konstrukcija

 • Občina Kamnik je pridobila rezultate v okvirni finančni vrednosti 75.000 EUR

Trkamo na vrata dediščine (od 2007 do 2009 leta)

V projektu jesodelovalo več občin iz območja Srca Slovenije. Za projekt smo črpali evropska sredstva ESRR iz naslova »Razvoja regij«.

V Kamniku je bilo izvedeno:

 • 6 počivališč ki vsebujejo mizo, koš, klop z naslonom, klop brez naslona ter stojalo za kolesa (Kršmančev park, ob nihalki na Veliko planino, Pri Jurju, soteska Predaselj, izvir Kamniške Bistrice, Spodnje Perovo)
 • 1 komplet igral za otroke (Kršmančev park)
 • 6 tabel z nosilci ob počivališčih
 • 9 tabel ob točkah dediščine, od katerih sta 2 pritrjeni na objekt (cerkev sv. Ane v Tunjicah ter Mestno jedro Kamnika), ostalih 7 pa stoji na samostoječih nosilnih konstrukcijah (Gora Sv. Miklavž, Motnik, Budnarjeva domačija, cerkev v Nevljah, Arboretum, Medobčinski muzej Kamnik, Preskarjeva bajta na Veliki Planini)
 • Delavnica s predstavniki društev, delavnica s predstavniki gostincev, 5 delavnic z upravljavci oz. lastniki točk dediščine
 • Izdelava predstavitveno-promocijskih materialov za vsako točko dediščine
 • 2 promocijski brošuri
 • Promocija projekta na različnih prireditvah z zaključkom v Kamniku

Celotna vrednost projekta je bila 451.976 EUR.

Finančna konstrukcija

 • Občina Kamnik je pridobila 45.956 EUR

Ostali transnacionalni projekti

»Lokalna hrana kot motor za lokalno podjetništvo »LOCFOOD«

V okviru projekta je bila nudena pomoč lokalnim ponudnikom, kmetom, organizirana so bila izobraževanja za ponudnike in izdana brošura »Pridelano s SRCEM.

»Dobre podjetniške prakse Srca Slovenije (Young SMEs)«

Projekt uvaja dobre prakse za oblikovanje podpornih programov za mlada mikro in srednja podjetja.

»INN.O.V.Age« - Inovacije za dvig kvalitete življenja starostnikov na domu

Glavni rezultati projekta so

 • vzpostavljeno regionalno inovacijsko vozlišče na področju samostojnega bivanja starostnikov;
 • izdan katalog dobrih praks na področju samostojnega bivanja starejših;
 • 5 študijskih obiskov z vključenimi lokalnimi in nacionalnimi strokovnjaki;
 • 3 mednarodne tematske delavnice z vključenimi lokalnimi in nacionalnimi strokovnjaki;
 • dvig znanja lokalnih in nacionalnih strokovnjakov na področju samostojnega bivanja starostnikov;
 • regionalni dogodek na področju samostojnega bivanja starostnikov na domu in aktivnega staranja.

»Cultural Capital Counts« - vrednotenje nesnovne kulturne dediščine

Skozi projekt se je vzpostavila povezava dediščine z lokalnim podjetništvom, izvedena so bila različna usposabljanja za prenos znanj, vzpostavljen je bil nov center domačih in umetnostnih obrti za območje Srca Slovenije, izdana brošura o nesnovni kulturni dediščini Srca Slovenije, vzpostavljena Mreža rokodelcev Srca slovenije, izdaja rokodelskih novic, …

»CYCLO,« kolesarska mesta - Lokalne priložnosti za trajnostno mobilnost in razvoj turizma

Projekt je spodbujal uporabo kolesa kot prevoznega sredstva v vsakodnevnem prometu in tudi razvoj kolesarskega turizma.

Glavni rezultati projekta so

 • analiza obstoječega stanja uporabe kolesa kot transportnega sredstva;
 • organizacija 2 okroglih miz;
 • celostni načrt razvoja kolesarske infrastrukture in kolesarjenja v urbanem okolju;
 • usposabljanje za varnost kolesarjev v prometu (dan odprtih vrat);
 • usposabljanje učencev za varno kolesarjenje po mestu;
 • priprava turističnih programov ponudbe za kolesarje - Kolesarski vodnik po Srcu Slovenije;
 • promocijska kampanja na lokalnem nivoju (spletna stran projekta, letaki, plakati, brošure).

AcTour »Aktivni turizem za trajnostni razvoj«

Glavni rezultati projekta so

 • uvajanju aktivnega turizma kotnove profesionalne dejavnosti na podeželskih območjih s pomočjo usposabljanja turističnih ponudnikov;
 • vzpostavljen nov turistični produkt – avtodomarski turizem.

»DANTE«

Glavni namen projekta je bil povečati dostopnost turističnih ponudnikov območja Srce Slovenije, ki bodo z uporabo novih tehnologij lahko bolje povezani in se bodo lažje predstavljali ter komunicirali prek spleta. Izdelan je tudi načrt implementacije IKT v turizmu, ki je prilagojen značilnostim in potrebam občin Srca Slovenije.

Polysump – trajnostna mobilnost

S sprejemom POLY-SUMP metodologije je projekt pomagal lokalnim in regionalnim planerjem ter odločevalcem pogledati čez meje svojega mesta.

Glavni rezultati projekta so

 • zmanjševanje porabe energije in emisij toplogrednih plinov iz področja transporta,
 • razvoj POLY-SUMP metodologije, ki bo podprla pripravo trajnostnih mobilnostnih načrtov,
 • razvoj skupne vizije o trajnostni mobilnosti,
 • pomoč vsem sodelujočim partnerskim regijam z razpršenimi mesti z razvojem integriranega POLY-SUMP načrta z vključevanjem ključnih akterjev, to so planerji mobilnosti, lokalni pripravljavci politik, civilno prebivalstvo, podjetniki, ponudniki javnega prevoza in tudi urbanisti,
 • prevzem novih strategij in politik v sodelujočih regijah,
 • prenos znanj in izkušenj med partnerji in ključnimi lokalnimi akterji ter
 • promocija in prenos dobre prakse s področja skupnega planiranja med lokalnimi in regionalnimi inštitucijami v Evropi.

Finančna konstrukcija

 • Celotna vrednost vseh projektov je več kot 5.000.000 EUR, od tega je delež Centra za Srce Slovenije več kot 1.000.000 EUR. Stopnja sofinanciranja je od 70 % do 85 %
 • Občina Kamnik pri navedenih projektih ni imela finančnih obveznosti

LAS SRCE SLOVENIJE

Lokalna akcijska skupina (LAS) »Srce Slovenije« za območje občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji, je bila ustanovljena novembra 2007 in uradno evidentirana konec julija 2008, kar je pogoj za koriščenje vseh pripadajočih sredstev LEADER. LAS »Srce Slovenije« je pod vodstvom Centra za razvoj Litija d.o.o. pripravila in sprejela svojo razvojno strategijo za obdobje od 2007 do 2015, ki je bila podlaga za delovanje LAS.

Občina Kamnik vsako leto prispeva za delovanje LAS in za sofinanciranje projektov določen delež (od 2008 do 2013 leta je to 148.798 EUR).

Finančna konstrukcija

 • V Občino Kamnik se je preko izvajanja različnih projektov vrnilo v celotnem obdobju več kot 300.000 EUR